Vraag en antwoord

Trekt de Stichting toetsing verzekeraars wel eens een Keurmerk in?

Ja. Intrekken gebeurt echter niet zomaar. Eerst controleren we of de keurmerkhouder aan de keurmerkeisen voldoet. Is dit niet het geval, dan krijgt de keurmerkhouder een herstelperiode. Voldoet hij daarna nog steeds niet aan de normen, dan trekken we het Keurmerk in.

Herbeoordeling

Of een keurmerkhouder voldoet aan de normen controleren we in het eerste jaar na toekenning van het Keurmerk en vervolgens om het jaar. Mocht hieruit blijken dat de keurmerkhouder de normen onvoldoende naleeft, dan moet hij dit direct herstellen en volgt een nieuwe beoordeling. Als deze onvoldoende is, trekken we het Keurmerk in.