Vraag en antwoord

Wat houdt het Keurmerk Klantgericht Verzekeren in?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gaat over de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar of gevolmachtigde, die namens een verzekeraar de verzekering afsluit. De kernbegrippen van het Keurmerk zijn transparantie en kwaliteit.

Dienstverlening en klantgerichtheid

Volgens de keurmerkeisen moet een keurmerkhouder transparant en open zijn over de beloften die hij aan zijn klanten doet over zijn dienstverlening en klantgerichtheid. Een keurmerkhouder moet het kwaliteitsbeleid in zijn interne organisatie en bedrijfsvoering verankerd hebben. Medewerkers van de keurmerkhouder moeten zich bewust zijn van de keurmerknormen over service en klantgerichtheid en daar ook naar handelen.