Vraag en antwoord

Wie controleert de Stichting toetsing verzekeraars?

Het stichtingsbestuur controleert de stichting. De samenstelling van het bestuur garandeert objectiviteit en integriteit. De leden van het bestuur zijn namelijk niet werkzaam bij of voor een verzekeraar.

Commissie van advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een eveneens onafhankelijke commissie van advies, die onder andere adviseert over de normen van het Keurmerk en de wijze van beoordelen. Bekijk de webpagina over de stichting en het bestuur voor meer informatie.