Wat hebt u aan het Keurmerk?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garandeert een continue kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar of een gevolmachtigde die namens een verzekeraar de verzekering afsluit. Bij een bedrijf met het Keurmerk kunt u erop vertrouwen dat het zijn beloftes nakomt en goede service biedt.

Garanties van het Keurmerk

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren schrijft de keurmerkhouders kwaliteitsnormen voor en toetst deze. Dat betekent dat keurmerkhouders:


Wat hebt u aan deze garanties?

Voor u houden de garanties van het Keurmerk in dat u kunt begrijpen wat een verzekering inhoudt. U kunt erop vertrouwen dat u duidelijke, volledige en eerlijke informatie krijgt. Bovendien ontwikkelen keurmerkhouders alleen verzekeringen in uw belang. Nooit meer een woekerpolis dus! Daarnaast kunt u rekenen op goede service. Dat betekent bijvoorbeeld dat de keurmerkhouder u snel helpt aan de telefoon en u duidelijke informatie geeft over hoe u bijvoorbeeld een claim indient. Goede service betekent ook dat u altijd weet waar u aan toe bent.

Keurmerkhouders vermelden onder meer de volgende informatie op hun website:

  • welke reactietermijnen zij hanteren bij vragen, verzoeken, claims en klachten
  • hoeveel klachten zij ontvangen en oplossen
  • wat de uitkomst is van klanttevredenheidsonderzoeken
  • welk menu u doorloopt als u opbelt en wat eventuele telefoonkosten zijn


Hoe waarborgt het Keurmerk de klantgerichtheid?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren waarborgt de klantgerichtheid van de keurmerkhouders:

  • Uitsluitend organisaties die voldoen aan alle kwaliteitsnormen kunnen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verkrijgen.
  • Periodiek controleren wij of een keurmerkhouder nog altijd aan de eisen en normen voldoet. Wij toetsen dus blijvend of een keurmerkhouder goed presteert.
  • Als een keurmerkhouder niet meer voldoet aan de normen, dan trekken wij het Keurmerk in. Bovendien maken wij dit openbaar met een persbericht.
  • We houden de eisen jaarlijks up-to-date en verzwaren deze waar nodig.