Keurmerkhouders moeten een goed kwaliteitssysteem hebben

Keurmerkhouders moeten voldoen aan de normen die horen bij een goed kwaliteitssysteem. Deze normen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat klanten de verzekering begrijpen, geschikte verzekeringen krijgen en kunnen rekenen op een optimale dienstverlening.

De normen

De keurmerkhouder zorgt voor:

  • een actief kwaliteitsbeleid met concrete doelstellingen en procedures
  • interne kwaliteitsaudits waarmee de keurmerkhouder zelf toetst of hij nog aan alle keurmerkeisen voldoet
  • jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek waarvan hij de resultaten en verbeteracties op zijn website zet
  • inzicht in het beleggingsbeleid
  • een actief fraudebeleid en registratie van alle fraudezaken


Meer weten?

Download het handboek met een uitgebreide beschrijving van alle keurmerknormen.

>> Terug naar de keurmerkeisen