Vraag en antwoord

Wie controleert de Stichting toetsing verzekeraars?

De Stichting toetsing verzekeraars houdt op eigen gezag het Keurmerk in stand en beslist zelfstandig of organisaties het Keurmerk verkrijgen, behouden of verliezen. De leden van het bestuur mogen niet werken bij of voor een verzekeraar of gevolmachtigde.

Commissie van advies

Een onafhankelijke commissie van advies adviseert het bestuur over de inhoud van het Keurmerk, voorwaarden en de toetsingsprocedures. Keurmerkhouders die het niet eens zijn met een beslissing van het bestuur om het Keurmerk te weigeren of in te trekken, kunnen terecht bij de onafhankelijke commissie van bezwaar.

Het Keurmerk gekeurd

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is in 2011 door de Raad voor Accreditatie beoordeeld met een 9,9 uit een maximum van 10. Een keurmerk met een hoog rapportcijfer is heel betrouwbaar: het is duidelijk welke beloften het keurmerk doet en wat de keurmerkeigenaar wel en niet doet om het keurmerk betrouwbaar te houden.