Aanpak fraude keurmerkhouders goed voor consument

Uit het thema-onderzoek van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren naar het fraudebeleid van de keurmerkhouders blijkt dat zij veel doen aan fraudebestrijding. Directeur van Stichting toetsing verzekeraars Ron van Kesteren: ‘Dat is een goede zaak. Fraudepreventie en -bestrijding dragen er immers aan bij dat fraudeurs minder kans van slagen hebben, waardoor de verzekeraar de consument uiteindelijk niet hoeft te confronteren met een hogere verzekeringspremie.’

Benchmarkscore

Zoals in elk thema-onderzoek bevat het rapport een benchmark. In de benchmark staat a.s.r. met een score van 93% op de eerste plaats. Op de tweede plaats volgt met een score van 88% verzekeraar OHRA. Op een gedeelde derde plaats staan met 87% vier Achmea-labels: Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. De gemiddelde benchmarkscore ligt op 73%. Dat is gemiddeld genomen een goede score, maar er is wel veel variatie in de scores. De hoogst scorende verzekeraar heeft een score van 93% en de laagst scorende 52%. Zeven verzekeraars scoren lager dan 60%. Van Kesteren: ‘Deze keurmerkhouders moeten meer doen om fraude te voorkomen en te bestrijden.’

Verbetermogelijkheden

In het onderzoek komen een aantal goede praktijkvoorbeelden naar voren die keurmerkhouders kunnen gebruiken om zich verder te verbeteren. Deze staan in het themarapport. Het rapport bevat ook verbetersuggesties. Een daarvan gaat over een uniforme registratie van incidentonderzoeken in de verzekeringsbranche. Alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, melden hun incidentonderzoeken in principe bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Maar niet alle verzekeraars hanteren dezelfde maatstaven om incidentonderzoeken te melden. Dat komt een goede overkoepelende registratie niet ten goede. Van Kesteren: ‘Wij roepen verzekeraars dan ook op om incidentonderzoeken altijd bij het CBV te melden.’