Agis en TakeCareNow! verliezen Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Vanaf vandaag mogen zorgverzekeraars Agis en TakeCareNow! het Keurmerk Klantgericht Verzekeren niet meer voeren. De Stichting toetsing verzekeraars heeft dit besloten nadat bij een herbeoordeling is vastgesteld dat deze verzekeraars niet meer voldoen  aan de keurmerkeisen voor reactietermijnen. Daarnaast hebben Agis en TakeCareNow! de naleving van de keurmerknormen niet voldoende geborgd in hun kwaliteitsbeleid.

Reactietermijnen en kwaliteitsbeleid 

Verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren moeten aan zeventien normen voldoen. Een daarvan is dat zij tijdig reageren op een verzoek, klacht of claim van de klant. Dit kan per brief of per e-mail. De verzekeraar moet bovendien in 90% van de gevallen zijn gepubliceerde reactietermijnen nakomen. Als dat niet lukt, hoort de verzekeraar tijdig een overschrijdingsbericht naar de klant te sturen. Agis en TakeCareNow! hebben dit in de afgelopen periode onvoldoende waargemaakt. Daarnaast scoorden deze verzekeraars onvoldoende op de borging van de keurmerknormen in hun kwaliteitsbeleid.

Veel werk verzet

Stichtingsdirecteur Ron van Kesteren: “Voor de klant van deze verzekeraar betekent deze uitkomst dat hij niet de dienstverlening heeft gekregen die hij mag verwachten van een verzekeraar met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. We hebben wel geconstateerd dat de verzekeraar in de herstelperiode van zes maanden veel werk heeft verzet om alsnog aan de keurmerkeisen te voldoen. Maar dit was tijdens de herkeuring helaas onvoldoende. Wij hopen uiteraard dat deze verzekeraar het Keurmerk over een jaar opnieuw aanvraagt.”

Procedure intrekking

Als verzekeraars niet meer voldoen aan de keurmerkeisen, krijgen zij een herstelperiode van zes maanden. Verzekeraars die na deze herstelperiode alsnog niet aan de eisen voldoen, verliezen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Zij mogen het Keurmerk één jaar daarna opnieuw aanvragen.

Andere keurmerkhouders

Wilt u weten welke verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben? Kijk dan in het overzicht met keurmerkhouders.