Audits tijdens de Coronacrisis

Door de Coronacrisis kunnen de fysieke bedrijfsbezoeken voor ons thema-onderzoek Informatieverstrekking voorlopig niet doorgaan. We gaan er vanuit dat we in ieder geval tot 1 juli geen bedrijfsbezoeken bij verzekeraars op locatie zullen uitvoeren. 

Inmiddels voeren we de audits uit met videovergaderen. We kunnen met diverse vergadersystemen overweg, zoals Teams of Skype en gebruiken het systeem dat de keurmerkhouder prettig vindt. We overleggen met de keurmerkhouder waar de voorkeur naar uitgaat.

We hebben alle keurmerkhouders met een geplande audit tot 1 juli benaderd en afspraken gemaakt om het bedrijfsbezoek op afstand uit te voeren. Soms verdelen we de audit in een videovergadering over de communicatie-uitingen (onderdelen II en III van het normenkader) en een videovergadering over de andere twee onderdelen (I Beleid en IV Leren en verbeteren). In andere gevallen doen we in één dag alle interviews met videobellen.

In alle gevallen sturen we vooraf onze bevindingen over de communicatie-uitingen toe. Zo kan de keurmerkhouder zich goed voorbereiden op de audit en onze bevindingen.

Inmiddels hebben we de eerste audits op deze wijze afgerond. Af en toe is sprake van  verbindingsproblemen. Maar verder constateren we dat de audits naar omstandigheden goed verlopen.