Bericht over besluit a.s.r.

Wij hebben kennisgenomen van het besluit van a.s.r. om vanaf 2018 alleen de drie onderzoeksthema’s van de AFM door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) te laten toetsen. Wij betreuren dat besluit. 

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is zeven jaar geleden als zelfregulering gestart vanuit het Verbond van Verzekeraars, met als doel om bij te dragen aan een duurzaam vertrouwen van de consument in de verzekeringssector. Om de onafhankelijkheid van de toetsing te waarborgen, is het Keurmerk ondergebracht bij Stv.

Het Keurmerk levert een belangrijke meerwaarde voor verzekeraars door onze onafhankelijke beoordeling in klantrelevante thema-onderzoeken, waarbij wij verzekeraars wijzen op verbetermogelijkheden, hen benchmarken en goede voorbeelden onderling delen. Eerder dit jaar zijn we met de AFM overeengekomen dat wij vanaf 1 januari 2018 drie onderzoeksthema’s toetsen die voorheen door de AFM werden getoetst: claimafhandeling, klacht- en feedbackmanagement en informatieverstrekking. Een belangrijke erkenning voor het Keurmerk.

A.s.r. geeft als reden dat het gaat stoppen met het Keurmerk omdat a.s.r. de klantbeleving continu gaat toetsen. Het toetsen van de klantbeleving is ook een belangrijk onderdeel van het Keurmerk, het is namelijk één van de keurmerknormen. Daarnaast zijn er nog zes keurmerknormen waar een keurmerkhouder aan moet voldoen, zoals transparante informatie op de website en een degelijk ontwikkelproces voor nieuwe verzekeringsproducten.