Best scorende keurmerkhouders in het zonnetje gezet

Op woensdagmiddag 18 april ontvingen elf keurmerkhouders een beker tijdens de uitreikingsbijeenkomst van het Keurmerk. Deze elf keurmerkhouders hebben de afgelopen drie jaar niet alleen bewezen dat zij aan alle normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voldoen, maar ook dat zij dit beter doen dan de andere keurmerkhouders.

Alle keurmerknormen getoetst

In de afgelopen drie jaren toetsten we met acht thema-onderzoeken alle zestien keurmerknormen. Keurmerkhouders moeten op alle normen voldoende scoren om het Keurmerk te behouden. In een aantal gevallen deden we een hertoets, omdat de score in eerste instantie onvoldoende was.

Lastige normen

Bij enkele normen hebben we meer verbetermogelijkheden voor keurmerkhouders geconstateerd dan bij de andere normen. De normen over heldere voorlichting en het goed vindbaar op de site plaatsen van relevante informatie blijven bijvoorbeeld aandacht vragen. Dat geldt ook voor de norm over het realiseren van de beloofde reactietermijn. Dit is de reactietermijn die de keurmerkhouder zelf bepaalt. Dat zijn dan ook onderwerpen waar wij in de komende thema-onderzoeken aandacht aan blijven schenken.

Keurmerkcertificaat uitgereikt

Stv-bestuursvoorzitter Elly Blanksma reikte gisteren aan alle keurmerkhouders het keurmerkcertificaat uit. Daarmee hebben de keurmerkhouders hét bewijs in handen dat zij zijn getoetst en keurmerkwaardig zijn bevonden.

Tien themawinnaars, één keurmerkwinnaar

Tijdens de feestelijke middag op Parc Broekhuizen in Leersum hebben we elf verzekeraars een beker uitgereikt. De best presterende keurmerkhouders per thema-onderzoek zijn:

  • Thema Reisverzekering: Nationale-Nederlanden
  • Thema Websites: Zilveren Kruis
  • Thema Letselschade*: ZLM Verzekeringen
  • Thema Rechtsbijstand*: Stichting Achmea Rechtsbijstand
  • Thema Klachten: ABN AMRO Verzekeringen en OHRA
  • Thema Klantcontact: Pro Life
  • Thema Overlijdensrisicoverzekering: FBTO
  • Thema Fraudebeleid: OHRA
  • Thema Kwaliteitsverbetering: Generali

* Deze twee onderwerpen zitten in één thema-onderzoek.

FBTO kreeg de beker voor de hoogste score op alle zestien keurmerknormen.

Winnaars thema-onderzoeken
Winnaars thema-onderzoeken

Speeches AFM, Verbond en Stv

Tijdens de middag deelden Jan Boerboom, hoofd Toezicht Service Centrum bij de AFM, Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars en Elly Blanksma, bestuursvoorzitter van Stv hun visie op het Keurmerk en klantgerichtheid.

Jan Boerboom legde uit waarom de AFM zoveel waarde hecht aan de samenwerking met de stichting. Hij gaf aan veel respect te hebben voor verzekeraars die zichtbaar willen maken dat zij klantgericht werken en bereid zijn zich daarop te laten toetsen. Richard Weurding gaf in gesprek met dagvoorzitter Rens de Jong aan dat het Keurmerk de hoeksteen is van de zelfregulering van het Verbond. Elly Blanksma wees de aanwezigen erop dat de sector weliswaar steeds klantgerichter gaat werken, maar dat we niet op onze lauweren mogen rusten. Klantgericht werken is een voortdurend aandachtspunt.

Foto’s

Alle keurmerkhouders die wij op de foto hebben gezet tijdens de overhandiging van het Keurmerkcertificaat, hebben deze foto ontvangen. Verder vindt u de foto’s die van het evenement gemaakt zijn, onder aan deze pagina terug.

Ga naar de downloadpagina

Op de downloadpagina vindt u de speeches van de AFM en Stv. Daar vindt u overigens ook alle rapporten van de thema-onderzoeken.