Generali succesvol de periodieke keuring door!

Pensioen- en inkomensverzekeraar Generali bewees het afgelopen jaar nog altijd aan alle keurmerkeisen te voldoen, in theorie én in de praktijk. Generali ontving het nieuwe keurmerkcertificaat op 29 maart. De verzekeraar mag het Keurmerk in ieder geval tot de eerstvolgende keuring blijven voeren. Van harte gefeliciteerd!

foto uitreiking keurmerkcertificaat 2012.jpg

Overhandiging Keurmerkcertificaat door Ron van Kesteren, Directeur Stichting toetsing verzekeraars (r) aan Jaap Oudijk, Directeur Generali (l). Ook op de foto leden van het Keurmerkteam van Generali: (vlnr) Bianca Knispel, Paul Kroeze, Jaco Janssen en Bert Grupstra. En Joep van Leeuwen (Stv).

Nieuwe keuring
In 2014 toetsen wij opnieuw of Generali voldoet aan de eisen van het Keurmerk. Tussendoor houden we vinger aan de pols met gesprekken. We stellen dan vast hoe Generali aan de slag is met de nieuwe keurmerknormen en wat de verzekeraar doet met onze aanbevelingen.

Wilt u weten welke andere verzekeraars het Keurmerk hebben? Bekijk dan het overzicht.