Marco Loos nieuw bestuurslid Stv

Professor doctor Marco Loos (48) is per 1 juli 2018 benoemd tot bestuurslid van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Loos is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Stv-voorzitter Elly Blanksma: ‘Marco neemt zeer veel kennis mee over onder meer het consumentenrecht. Dat maakt hem tot een waardevolle aanvulling voor ons bestuur’, aldus Elly Blanksma, voorzitter van Stv.

Loos neemt het bestuurslidmaatschap over van Willem van Boom die zeven jaar in het bestuur van Stv heeft gezeten.

Over Marco Loos

Marco Loos (48) heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 1998 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2005 is hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is medeverantwoordelijk voor een uitgebreide studie voor de Europese Commissie naar hoe consumenten omgaan met algemene voorwaarden (2016) en auteur van een handboek op het terrein van algemene voorwaarden (derde druk 2018). Loos maakt deel uit van de raad van toezicht van de Consumentenbond (sinds 2015).

Loos: ‘Als bestuurslid bij Stv wil ik bijdragen aan betere informatieverstrekking en een betere behandeling van geschillen door verzekeraars. Het vertrouwen in verzekeraars is de afgelopen jaren danig op de proef gesteld, met affaires als de woekerpolis als dieptepunt. Het is in het belang van verzekeraars én consumenten dat dat vertrouwen wordt hersteld. Een benadering waarbij de klant centraal wordt gesteld – met woord én daad – is daartoe essentieel. Het Keurmerk is daartoe een belangrijk instrument.’

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars bestaat met de toetreding van Marco Loos uit vijf leden, van wie er twee uit de verzekeringsbranche komen (Gerard ten Brincke en Jan Steenman, beide voormalig directievoorzitter De Europeesche). De andere twee bestuursleden hebben een consumentenprofiel (Hein Albeda, zelfstandig adviseur en Marco Loos). Onafhankelijk voorzitter is Elly Blanksma, burgemeester van de gemeente Helmond.