Nieuw handboek keurmerknormen

Het nieuwe handboek met keurmerknormen is beschikbaar. Het nieuwe handboek geldt vanaf 1 januari 2018 en is ten opzichte van het huidige handboek grondig herzien. We maken een duidelijk verschil in enerzijds de normen die we toetsen bij nieuwe keurmerkhouders om het Keurmerk toe te kennen en anderzijds het beoordelen van bestaande keurmerkhouders met thema-onderzoeken.

Grondige herziening handboek

Wij hebben het keurmerkhandboek grondig herzien. Het nieuwe handboek bevat bijvoorbeeld maar zeven normen, waar het huidige handboek er zestien telt. En hoewel het normenkader in het nieuwe handboek weliswaar minder uitgebreid is geworden, is het zeker niet lichter. We hebben diverse normen samengevoegd en we hebben enkele normen niet meer opgenomen in het handboek, omdat deze in andere zelfregulering al voldoende zijn geborgd. Ook hebben we enkele normen aangepast. Op de downloadpagina van onze website vindt u een overzicht met alle wijzigingen in de normen.

Thema-onderzoeken 2018

In 2018 zullen we drie thema-onderzoeken doen. Het derde onderzoek starten we op in 2018 en ronden we in 2019 af:

  • Claimafhandeling
  • Reactietermijnen bij medische acceptatie
  • Klacht- en feedbackmanagement.

Bij elk thema-onderzoek publiceren we ruim van tevoren een normenkader waarin we toelichten welke onderdelen we toetsen en wat we bij een keurmerkhouder verwachten voor een score tussen 1 en 5. Het normenkader voor het eerste thema-onderzoek ontvingen de bezoekers van de themabijeenkomst over fraude en het nieuwe handboek op 1 november. U vindt dit normenkader op de downloadpagina van onze website. In de loop van december versturen we de uitvraag voor het eerste thema-onderzoek met daarin de informatie die wij vooraf willen ontvangen en de opzet van het bedrijfsbezoek.