NV Schade nieuwe keurmerkhouder

Verzekeraar NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is voor werknemers en werkgevers in de metaal en techniek. Wij feliciteren NV Schade van harte!

uitreiking_NV_Schade.jpg

Op de foto, vlnr: Ron van Kesteren, directeur Stichting toetsing verzekeraars, Peter Schrage en Eduard Ooms, beide directeur NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Nieuwe toets

Met NV Schade komt het totale aantal keurmerkhouders nu op 46. Over een jaar toetst de Stichting toetsing verzekeraars of NV Schade nog altijd voldoet aan alle eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Daarna moet de verzekeraar om het jaar aantonen dat hij nog altijd voldoet aan de keurmerknormen. Tussendoor houden wij vinger aan de pols in gesprekken. Daarnaast gebruiken wij signalen van consumenten over keurmerkhouders in de beoordeling. Alleen als een keurmerkhouder voldoet aan alle normen, mag hij het Keurmerk blijven voeren.   

Andere keurmerkhouders

Wilt u weten welke andere verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben? Kijk dan op de pagina met keurmerkhouders. Daar vindt u ook een overzicht met de cijfers uit klanttevredenheidsonderzoek per keurmerkhouder.