Planning thema-onderzoeken 2017

Dit jaar staat in het teken van afronding van de cyclus met thema-onderzoeken. Dat betekent dat we begin 2018 alle keurmerknormen hebben getoetst bij de keurmerkhouders. Maar voordat het zo ver is, komen wij nog een aantal malen bij keurmerkhouders langs. In dit bericht vindt u een overzicht van de thema-onderzoeken die nog volgen.

Thema-onderzoek Overlijdensrisicoverzekering

Momenteel doen onze auditors de bedrijfsbezoeken voor het thema Overlijdensrisicoverzekering. Half februari hebben wij de bedrijfsbezoeken afgerond en gaan wij aan de slag met het overkoepelende themarapport.

Het thema-onderzoek over de overlijdensrisicoverzekering is vergelijkbaar met het onderzoek naar de reisverzekering, begin 2015. Omdat wij toen geen themabijeenkomst hebben georganiseerd, zullen wij verderop in het voorjaar een themabijeenkomst organiseren over heldere taal – dus niet exclusief voor de onderzochte overlijdensrisicoverzekeraars, maar voor alle keurmerkhouders. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Thema-onderzoek Fraude

Eind 2016 hebben we alle keurmerkhouders de informatie-uitvraag over het thema Fraude toegestuurd. Dit thema-onderzoek richt zich op de norm over fraudebeleid. Wij zullen ons tijdens dit thema-onderzoek richten op het fraudebeleid en de daadwerkelijke fraude-aanpak van de keurmerkhouders. Vanaf eind februari zullen de eerste bedrijfsbezoeken voor dit thema plaatsvinden en in de zomer van 2017 kunt u de overkoepelende themarapportage tegemoetzien.

Thema-onderzoek Kwaliteitsbeleid

In dit thema-onderzoek gaan we in op de normen Kwaliteitsbeleid, Interne kwaliteitsaudits en Klanttevredenheidsonderzoek. Wij zullen met dit thema starten in de zomer van 2017. Wij willen u er nu alvast op attenderen dat wij in ieder geval de rapportage zullen opvragen van de meest recente interne audit, conform de eis bij norm 13 Interne kwaliteitsaudit.

Aanvullende toets

Enkele keurmerkhouders hebben niet kunnen meedoen met een van de thema-onderzoeken, bijvoorbeeld omdat zij een onderzochte verzekering niet verkopen. Bij deze keurmerkhouders zullen we in 2017 die relevante normen ook nog toetsen, zodat we eind 2017 de beoordeling van alle normen hebben afgerond. Daarnaast gebruiken we 2017 om eventuele herbeoordelingen op recente thema’s te doen.

2018 en verder

Na 2017 is de beoordelingscyclus met thema-onderzoeken afgerond. Om te bepalen hoe wij onze onderzoeken daarna verder zullen vormgeven, hebben wij een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit elf bestuurders en directeuren van keurmerkhouders; groot en klein, uit alle branches. In 2017 zal de klankbordgroep input geven over de normen van het Keurmerk en de toetsing daarvan na 2017. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep staat eind februari gepland. Wij houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen uit de klankbordgroep.