Proteq geen keurmerkhouder meer

Verzekeraar Proteq is per 1 januari 2015 geen keurmerkhouder meer. De verzekeraar heeft zelf besloten om met het Keurmerk te stoppen. Proteq heeft aangegeven dat het alleen nog maar wil sturen op net promotor scores (NPS-scores) en klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s) en niet meer op het naleven van alle keurmerknormen.

Keurmerk, KTO en NPS

De uitkomsten van KTO’s en de NPS-scores zijn waardevol voor verzekeraars. Het geeft de waardering aan van de klant. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren neemt klanttevredenheidsonderzoeken dan ook mee in één van de zeventien normen. Het Keurmerk verplicht transparantie over de uitkomsten en de vervolgacties en verbindt bovendien consequenties aan de uitkomst. Daarnaast schrijft het Keurmerk voor dat een verzekeraar helder communiceert met de klant, tijdig reageert op verzoeken en een goed kwaliteitsbeleid voert. Het oordeel van het Keurmerk is dus diepgravender dan de uitkomst van een klanttevredenheidsonderzoek of een net promotor score. Bovendien geeft het Keurmerk concrete handvatten voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen net promotor score

Een aantal verzekeraars werkt met net promotor scores. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze manier van klantfeedback ook een plaats krijgt binnen de keurmerknormen. Momenteel zijn wij daarom met een paar verzekeraars in gesprek om te bekijken hoe we NPS kunnen verwerken in de keurmerknormen. Bent u keurmerkhouder en wilt u ook aan deze gesprekken deelnemen? Neem dan contact met ons op.

41 keurmerkhouders

Zonder Proteq zijn er nog 41 verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Proteq bestaat namelijk uit de labels Proteq, Proteq Dier & Zorg en Zelf.nl. Daarnaast maakt verzekeraar TVM per 1 januari geen onderscheid meer tussen TVM Particulier en TVM Zakelijk en gaat verder als TVM verzekeringen. De keurmerkhouders zijn goed voor ongeveer 65% van het totale premievolume. Het premievolume is het totaal van alle premies die verzekerden betalen voor hun verzekering.

Op de pagina met keurmerkhouders vindt u welke verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mogen voeren.