Scores VerzekeraarsInBeeld 2017 bekend

De scores van het klanttevredenheidsonderzoek ‘VerzekeraarsInBeeld’ 2017 zijn bekend. Consumenten zijn dit jaar beter te spreken over de klantbediening van hun verzekeraar dan in 2016. Verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren doen mee met dit onderzoek waarvan de resultaten te vinden zijn op www.VerzekeraarsInBeeld.nl. Vanaf dit jaar ontsluiten ook de vergelijkingssites Independer, Pricewise en hoyhoy de informatie van VerzekeraarsInBeeld.

Keurmerkhouder ZLM de beste

Evenals vorig jaar scoort de Zeeuwse verzekeraar ZLM het best, met een gemiddelde waardering van 8,2. In de top vijf zijn dit jaar nieuw binnengekomen de verzekeraars VvAA (die voor de eerste keer deelnam) en Nh1816. Tegenover tien verzekeraars die in 2017 een iets lagere waardering kregen, scoorden 32 verzekeraars beter dan vorig jaar. Opvallend is dat met name de verzekeraars die vorig jaar relatief lager scoorden een inhaalslag hebben gemaakt.

Over VerzekeraarsInBeeld

VerzekeraarsInBeeld is een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, naar de klantgerichtheid van 48 verzekeraars. Op de website www.VerzekeraarsInBeeld.nl worden de scores vermeld op zes aspecten van klantbediening: klantgerichtheid, deskundigheid, klantcontact, duidelijkheid, vertrouwen en tevredenheid. Aan het onderzoek hebben bijna 11.000 klanten deelgenomen, die een cijfer hebben gegeven van een 1 tot 10. Op basis van deze scores is per label een gemiddeld cijfer berekend, op basis waarvan een ranglijst is samengesteld. Daarnaast zijn ongeveer 5.000 klantreacties opgenomen.

Op www.VerzekeraarsInBeeld.nl bekijken consumenten de prestaties van verzekeraars en kunnen ze verzekeraars onderling vergelijken.