Start thema-onderzoek Medische acceptatie

In augustus 2018 starten we met het thema-onderzoek Medische acceptatie. Het normenkader hiervoor hebben keurmerkhouders inmiddels ontvangen en het staat op de website. Vandaag stuurden we keurmerkhouders de informatie-uitvraag voor dit thema toe.

Reikwijdte onderzoek

Het thema-onderzoek Medische acceptatie gaat over het medisch acceptatieproces bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. Bij een keurmerkhouder die beide verzekeringen aanbiedt, richten we ons in dit onderzoek alleen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Benchmark

Wij ronden dit thema-onderzoek weer af met een themarapportage en een benchmark. De benchmark geeft aan hoe alle keurmerkhouders presteren op de onderdelen van het thema-onderzoek. Bij het thema-onderzoek Medische acceptatie gaat het om de score op de volgende drie onderwerpen:

  1. Beleid en praktijk;
  2. Transparantie en communicatie;
  3. Reactietermijnen.

In december 2018 zullen wij de overkoepelende themarapportage publiceren.