Steeds meer controle op service aan verzekerden

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vertegenwoordigt inmiddels ruim 60% van het totaalbedrag dat alle consumenten betalen voor hun verzekeringen. Steeds meer verzekerden kunnen dus rekenen op heldere informatie, passende producten en een goede service. Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars: “Het aantal keurmerkverzekeraars groeit: er zijn er inmiddels 51. Zo kan de consument een weloverwogen keuze maken voor zijn verzekeraar.”

Niet vlekkeloos de keuring door

Uit het jaarverslag blijkt dat niet alle verzekeraars vlekkeloos de keuringen doorlopen. Vooral de eerste periodieke beoordeling pakt vaak onvoldoende uit. In deze beoordeling toetst de stichting of de keurmerkeisen in de praktijk goed werken. Van Kesteren: “In 2012 hebben wij 7 startbeoordelingen gedaan en 28 periodieke beoordelingen. Van de 28 periodieke beoordelingen waren er 19 niet goed genoeg.” Dat betekent dat de verzekeraar een herbeoordeling moet doorlopen om het Keurmerk te behouden. Hij moet dan binnen 6 maanden alsnog aantonen dat hij aan alle normen voldoet. Kan hij dit niet, dan verliest de verzekeraar het Keurmerk. De stichting maakt dit openbaar.

Beoordeling als stok achter de deur

In 2012 heeft de stichting 12 herbeoordelingen afgerond. Alle verzekeraars hebben deze beoordeling gehaald. “De verzekeraars die een herbeoordeling moesten doorlopen, deden dit tot nu toe met succes. Daar ben ik blij om, want dankzij de herbeoordeling, hebben deze verzekeraars hun dienstverlening weer op orde en dat is goed voor de klant”, aldus Van Kesteren. “Voor die klant doen we het immers. We gaan de klant dit jaar nog meer bij de beoordeling van verzekeraars betrekken met een consumentenpanel.”

Vanaf dit jaar maakt de stichting geen onderscheid meer tussen de eerste beoordeling en de periodieke beoordelingen. Dat betekent dat er bij de toetredingsprocedure van een nieuwe verzekeraar meteen wordt getoetst of alle normen ook in de praktijk voldoende effect hebben.

Jaarverslag en feiten en cijfers

Wilt u het jaarverslag 2012 bekijken en het overzicht met feiten en cijfers? Ga dan naar de pagina met onze jaarverslagen.