Stv toetst nieuw stelsel zelfregulering; Keurmerk stopt op 1 oktober 2020

Op 24 juni stemde de ledenvergadering van het Verbond in met een herzien stelsel voor de zelfregulering. “Er staat een geactualiseerd, robuust stelsel. Het is voor elke verzekeraar in een oogopslag helder wat er wanneer en op welke wijze door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars wordt getoetst”, zegt Verbondsvoorzitter Willem van Duin in een reactie na afloop van de ledenvergadering. “Het is goed dat het Verbond alle leden door onze onafhankelijke auditors laat toetsen. Dat geeft de zelfregulering kracht en dat is winst voor iedereen”, benadrukt Elly Blanksma, voorzitter van Stichting toetsing verzekeraars. Het vernieuwde stelsel gaat op 1 juli 2020 in. Door het nieuwe stelsel stopt Stv op 1 oktober 2020 met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Effectiever en efficiënter 

Het afgelopen half jaar is de zelfregulering opgeschoond, geactualiseerd en de toetsing effectiever en efficiënter ingericht. Stv zal in een periode van drie jaar de naleving van tien Kerncodes Klantbelang toetsen met audits. Daarnaast toetst Stv alle meer bedrijfsmatige, op de procesgang georiënteerde regelingen in een periode van vijf jaar via self-assessments. De toetsing geldt voor alle leden van het Verbond.

Jaarlijks onderzoek naar risico-thema

Een nieuw element in de zelfregulering is een jaarlijks onderzoek naar een risicothema, gebaseerd op de actualiteit. “Het gaat hierbij om klantgerichte onderwerpen waar we als branche mee aan de slag willen, bijvoorbeeld omdat er veel vragen over worden gesteld, omdat het leeft en naar voren komt in de politiek en actualiteit”, licht Van Duin toe. Ieder najaar kiest Stv uit een shortlist die het Verbond en Stv gezamenlijk opstellen een thema, waar Stv vervolgens onderzoek naar zal doen.

Modules Kwaliteitsverbetering van start en Keurmerk stopt

“Naast het doorontwikkelde zelfreguleringskader biedt Stv straks ook zogeheten ‘Modules Kwaliteitsverbetering’ aan. Dit is een vrijwillige module aanvullend op de audits van de Kerncodes Klantbelang om verzekeraars te helpen de kwaliteit van hun dienstverlening verder te verbeteren”, vertelt Blanksma. “Deze aanpak heeft als doel verzekeraars te helpen zich verder te verbeteren zoals eerder gebeurde via het vrijwillige Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit betekent dat Stv besloten heeft dat het Keurmerk, als logisch gevolg van de doorontwikkeling, in zijn huidige vorm komt te vervallen, maar verzekeraars hebben nog steeds de keuze om extra te investeren in deze voor de klant belangrijke aandachtsgebieden.” 

Stv stopt op 1 oktober 2020 met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Voor die tijd rondt Stv het thema-onderzoek naar de informatieverstrekking bij keurmerkhouders af.