Nieuwsbriefenquête

Wat vindt u van onze nieuwsbrief? Wij willen nagaan hoe wij de nieuwsbrief nog beter op uw wensen kunnen afstemmen. Daarom vragen wij u om onze enquête in te vullen.


De enquête bestaat uit elf vragen en het duurt ongeveer tien minuten om hem in te vullen. U zou ons erg helpen als u de vragenlijst invult. U vindt de enquête op www.toetsingverzekeraars.nl/enquete.

 

Vast veel dank voor de moeite!

 

Resultaten KTO Leven online zetten

Op 23 december 2011 bracht het Verbond de resultaten naar buiten van het Klanttevredenheidsonderzoek Leven. Verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren moeten de resultaten binnen een maand na de uitkomst publiceren op hun website. Wij gaan na of dit inderdaad het geval is.


Welke resultaten?

Keurmerkverzekeraars moeten de volgende resultaten op hun website publiceren:

  •     Overall rapportcijfer
  •     Consumentenfocus
  •     Schriftelijke communicatie
  •     Telefonische communicatie
  •     Claim en uitbetaling
  •     Afgehandelde klachten

Nieuw: verbeteracties melden

In de nieuwe normen die sinds 1 januari 2012 gelden, is vastgelegd dat verzekeraars binnen twee maanden nadat de resultaten zijn bekendgemaakt, op hun website moeten melden welke verbeteracties ze (gaan) uitvoeren op basis van het KTO. Ook dit controleren we te zijner tijd.

 

Presentatie bij Haags Verzekeringscentrum

Onlangs hield Stv-directeur Ron van Kesteren een presentatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor de leden van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum. Het gezelschap van vertegenwoordigers van verzekeraars en intermediairs was erg geïnteresseerd in de precieze inhoud van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.


Kennis verspreiden

Wij willen de kennis over het Keurmerk in de branche verspreiden. Hebt u een suggestie voor een gelegenheid waar wij iets kunnen vertellen over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren? Wilt u meer kennis over het keurmerk binnen uw eigen organisatie verspreiden? Neem dan contact met ons op via info@keurmerkverzekeraars.nl.

 

Leidraad toepassing Governance Principes Verzekeraars

In 2012 onderzoekt de Monitoring Commissie Governance Principes met een vragenlijst hoe verzekeraars de Governance Principes (de Code) in 2011 hebben toegepast. Verzekeraars moeten over de toepassing rapporteren in hun jaarverslag en op hun website. Om verzekeraars te helpen bij het invullen, staat er vanaf volgende week een leidraad op www.mcverzekeraars.nl/publicaties.

 

Vragenlijst invullen

Alle verzekeraars die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen eind februari een schriftelijk verzoek om de online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst moeten verzekeraars behalve over de toepassing, ook toelichten waarom zij een principe eventueel niet (volledig) hebben toegepast. Onderzoeksbureau KPMG analyseert de naleving van de Code door verzekeraars aan het begin van de zomer.

 

Leidraad als hulpmiddel

De leidraad is een hulpmiddel voor verzekeraars om goed te kunnen rapporteren. Daarnaast biedt de leidraad verzekeraars handvatten om de Code te kunnen implementeren. De leidraad is ook beschikbaar in het Engels. Zo kunnen verzekeraars met een buitenlandse moeder ook snel aan de slag.

 

Voor alle verzekeraars

De leidraad geldt voor alle verzekeraars. In de leidraad is rekening gehouden met de specifieke structuur en omvang van kleine onderlinge verzekeraars.

 

Downloaden

Wilt u de leidraad downloaden? Kijk dan vanaf 13 februari op  www.mcverzekeraars.nl/publicaties.