Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 3 | maart 2012

 

In deze nieuwsbrief:

  • Herinnering aan het Self Assessment 
  • Vaste planning voor reguliere beoordelingen

Herinnering aan het Self Assessment

Vergeet u niet de vragenlijst van het Self Assessment (SA) voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars op tijd in te vullen? Deze staat open tot 1 april 2012.

 

Herinnering
Volgende week versturen wij een herinnering naar alle verzekeraars die het SA nog moeten invullen. In de herinneringsbrief vindt u bovendien nogmaals de inlogcode die u nodig hebt om de vragenlijst te kunnen invullen.

 

Steekproeven
In het SA bevragen wij diverse gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars. Ook doen we steekproeven op de naleving van codes die we in eerdere jaren hebben bevraagd. Wij komen dan langs om de naleving te toetsen of vragen bewijsstukken bij u op.

 

Vaste planning voor reguliere beoordelingen

Een jaar nadat een verzekeraar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor het eerst heeft behaald, start de tweejaarlijkse cyclus met reguliere beoordelingen. Om dit efficiënt te laten verlopen voor zowel de verzekeraars als onze beoordelaars, plannen we in overleg een vast moment in het jaar waarop we komen beoordelen.

 

Handig moment
In de planning van de beoordelingen houden wij rekening met periodes waarin verzekeraars het bijvoorbeeld extra druk hebben. Denk bijvoorbeeld aan de maanden december en januari voor zorgverzekeraars.

 

Informatiebijeenkomst
Ongeveer drie maanden voor de beoordeling, geven wij een informatiebijeenkomst bij u op kantoor. Om deze bijeenkomst te plannen, nemen wij een tot twee maanden voor de beoogde datum contact met u op. In de loop van maart ontvangt u hierover een brief met daarin onze planning.