Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 11 | november 2012

 

In deze nieuwsbrief:

 • Download het nieuwe handboek met keurmerknormen
 • Terugblik seminar Klantgericht Verzekeren

Download het nieuwe handboek met keurmerknormen

Tijdens het seminar Klantgericht Verzekeren op 10 oktober hebben wij de aangepaste keurmerknormen voor 2013 bekendgemaakt. U kunt de nieuwe versie van het keurmerkhandboek nu downloaden op www.toetsingverzekeraars.nl/downloads.

 

Toelichting en kennisuitwisseling op informatiebijeenkomsten

Om de normen verder toe te lichten, evenals de nieuwe benadering van het Keurmerk, organiseren wij in december vier informatiebijeenkomsten. Bent u een medewerker van een (aankomend) verzekeraar met het Keurmerk? Dan hebt u een uitnodiging voor deze bijeenkomsten ontvangen. Meer informatie vindt u op http://www.toetsingverzekeraars.nl/bijeenkomsten

 

Terugblik seminar Klantgericht Verzekeren

Drie weken geleden organiseerden wij het seminar Klantgericht Verzekeren. Uit de evaluatie bleek dat u in het algemeen tevreden bent over het seminar. Maar wat houden wij en u verder over aan deze middag? Een terugblik.

 

Voor het seminar

Voorafgaand aan het seminar vroegen wij u om een aantal vragen te beantwoorden over het Keurmerk. In totaal 53 van u hebben dit gedaan. Een van de vragen was wat er voor 2013 bovenaan de to-do-list van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren zou moeten staan. Uit uw antwoorden haalden wij de volgende actiepunten waarmee wij aan de slag gaan:

 • Zorg voor meer bekendheid van het Keurmerk bij de consument
  Begin 2013 organiseren we een bijeenkomst voor  marketing- en communicatiemanagers van verzekeraars met het Keurmerk. Het doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk tot initiatieven te komen om de bekendheid van het Keurmerk te verbeteren.
 • Scherp de keurmerknormen verder aan en breid ze uit
  In het nieuwe handboek vindt u de aanscherpingen van de keurmerknormen voor 2013. In 2013 gaan wij bovendien verder met de ontwikkeling van het Keurmerk. De  tips die u ons hebt gegeven helpen ons daarbij.
 • Leg de keurmerknormen duidelijker uit
  In december organiseren wij vier informatiebijeenkomsten om de nieuwe keurmerkeisen nader toe te lichten. U ontvangt een uitnodiging als u tot de doelgroep van die bijeenkomsten behoort.

Tijdens het seminar

Tijdens het seminar zijn een aantal gastsprekers en consumenten aan het woord geweest over meer klantgerichtheid in de branche. Reflecterend op de middag zijn sleutelwoorden help de klant écht verder. Dit bleek uit de presentatie van de ANWB. Ook uit de case over de inenting die niet werd vergoed, bleek dat verzekeraars zich vaak vooral op de eigen organisatie en regels richten, als de klant met een probleem belt. Denk niet alleen maar in regels en vraag je af wat een klant nodig heeft. Bedenk in uitzonderingsgevallen een maatwerkoplossing die recht doet aan de situatie. Zie ook het weblog van Ron van Kesteren over dit onderwerp.

 

Na het seminar

Ongeveer honderd bezoekers van het seminar hebben een evaluatieformulier ingevuld over het seminar. Dank dat u daarvoor de moeite hebt genomen. Wij gebruiken uw tips voor de volgende keer, evenals uw suggesties voor onderwerpen.