Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 12 | december 2012

 

In deze nieuwsbrief:

  • Meer communicatie over het Keurmerk
  • Website aanpassen voor 2013
  • Uitkomsten KTO schade en zorg plaatsen
  • Nieuwe en opnieuw gekeurde verzekeraars

Meer communicatie over het Keurmerk

Als stichting werken wij er hard aan om het Keurmerk bekend te maken bij de consument. Wij proberen bijvoorbeeld de media te halen en ook via het internet proberen wij meer bekendheid te vergaren. Ondanks de inspanningen is de bekendheid van het Keurmerk nog altijd laag, terwijl het heel belangrijk is dat het Keurmerk bekend wordt bij het Nederlandse publiek.

 

Gezamenlijk belang

De stichting toetsing verzekeraars en verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben een gezamenlijk belang om de naamsbekendheid van het Keurmerk te verbeteren. Daarom nodigen wij de communicatiedirecteuren en -managers van de verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren uit om op 31 januari 2013 naar de bijeenkomst Meer naamsbekendheid voor het Keurmerk te komen. We organiseren de bijeenkomst op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.
 

Keurmerk vermarkten

Tijdens de bijeenkomst vertelt dr. Kim Cramer, onder meer voorzitter van de jury van de Financial Marketing Awards, over andere keurmerken, de toegevoegde waarde van keurmerken voor keurmerkhouders en hoe je een keurmerk kunt vermarkten. In het programma besteden we bovendien aandacht aan voorbeelden als het gaat om communicatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en stellen we gezamenlijk vast wat we meer kunnen doen aan communicatie over het Keurmerk.
 
Aanmelden
Communicatiemanagers en –directeuren melden zich voor deze bijeenkomst aan via onze website.

Website aanpassen voor 2013

Vanaf 2013 toetst de Stichting toetsing verzekeraars zeventien normen die horen bij drie prestatiegebieden. Naast het voldoen aan de (aangescherpte) normen, houdt dit ook in dat verzekeraars die op hun website spreken over vijf thema’s, dit moeten aanpassen naar drie prestatiegebieden.

Aanpassingen
Om u te helpen, vindt u hieronder wat u moet aanpassen op uw website:

  • De vijf overkoepelende thema’s zijn aangepast naar drie prestatiegebieden en eisen aan uw kwaliteitssysteem.
  • Als u op uw website informatie hebt opgenomen over de inhoud van de normen, dan graag de informatie over de normen die zijn aangescherpt, aanpassen op uw website. Zie voor een overzicht van de aanpassingen het document Normwijzigingen per 2013 op onze website.

Uitkomsten KTO schade en zorg plaatsen

Een maand nadat het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is uitgekomen, moeten verzekeraars de resultaten van het KTO op hun website publiceren. Binnen twee maanden moeten verzekeraars aangeven of zij en zo ja, welke verbeteracties zij oppakken naar aanleiding van het KTO.

Controle op plaatsing KTO’s
In oktober en november zijn de KTO’s van respectievelijk schade en zorg gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. Binnenkort komen de resultaten van het KTO leven uit. Hebt u meegedaan aan een van deze KTO’s? Dan moet u de resultaten binnen een maand op uw website zetten en vervolgens binnen twee maanden de verbeteracties publiceren. Wij gaan binnenkort na of alle betreffende verzekeraars dit correct hebben doorgevoerd.

 

Nieuwe en opnieuw gekeurde verzekeraars

Wij feliciteren drie nieuwe verzekeraars van harte met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren: BNP Paribas Cardif, SON scheepsverzekeringen en OVZ verzekeringen. Bovendien bewezen tien verzekeraars in de afgelopen periode dat zij nog altijd keurmerkwaardig zijn.

Nieuw en vernieuwd
Tien verzekeraars hebben het afgelopen najaar met succes een periodieke beoordeling doorlopen en mogen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren blijven voeren. Het gaat om FBTO, Centraal Beheer Achmea, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, DVZ Zorgverzekeringen, Avéro Achmea, de Onderlinge ’s-Gravenhage, Chubb, London en Allianz.

Andere keurmerkhouders
Wilt u weten welke verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren nog meer hebben? Kijk dan op de overzichtspagina.