Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 13 | december 2012

 

In deze nieuwsbrief:

  • Uitleg over Keurmerknormen
  • Fijne feestdagen
  • Monitoring Commissie: "Verzekeraars moeten samenwerken"

Uitleg over Keurmerknormen

In vier informatiebijeenkomsten voor ruim 70 vertegenwoordigers van keurmerkverzekeraars leggen we deze week in detail uit wat de wijziging in de keurmerknormen voor 2013 inhouden.

Tijdens het seminar op 10 oktober kondigden we al aan dat we informatiebijeenkomsten zouden organiseren om meer in detail de wijzigingen in de keurmerknormen en de drie prestatiegebieden te bespreken. Er zijn vier bijeenkomsten gepland, waarvan de eerste drie inmiddels zijn geweest. De Stv auditors Ron van der Meule en Joep van Leeuwen geven een toelichting op de normwijzigingen en de manier waarop de beoordeling in 2013 gaat plaatsvinden. Er is veel ruimte voor vragen.
De reacties op de bijeenkomsten zijn positief. Verzekeraars geven aan het ook plezierig te vinden om met vertegenwoordigers van andere verzekeraars te praten en te horen welke uitdagingen zij ervaren en hoe zij problemen hebben opgelost.
Er werden vooral vragen gesteld over de norm over heldere voorlichting en de wijze waarop de stichting bepaalt van welke producten de informatie moet worden verstrekt  en hoe gebruik wordt gemaakt van consumenteninput. Ook bij de norm over reactietermijnen, telefonische bereikbaarheid en de nieuwe norm over claimbehandeling werd uitgebreid stilgestaan.
In de volgende nieuwsbrief die op 10 januari 2013 verschijnt, zullen we een terugblik van de bijeenkomsten geven en ook ingaan op de belangrijkste vragen die verzekeraars hebben gesteld.

Fijne feestdagen

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2013.
De stichting is niet bereikbaar op maandag 24 december. Tussen Kerst en oud en nieuw zijn we wel telefonisch bereikbaar. 

 

Monitoring Commissie: “Verzekeraars moeten samenwerken”

Op 12 december 2012 publiceerde de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars haar rapportage over de naleving van de Governance Principes door verzekeraars. Daaruit blijkt onder meer dat verzekeraars meer samen zouden moeten werken aan het consumentenvertrouwen. De rapportage is aangeboden aan de minister van Financiën en de drie koepels van verzekeraars (Verbond, ZN en FOV). Het is de eerste uitgebreide rapportage die de Commissie uitbrengt.

Verzekeraars goed aan de slag
De Commissie oordeelt positief over de naleving van de Governance Principes Verzekeraars (de Code). De verzekeringssector is serieus aan de slag gegaan met de implementatie van de Code. Daarnaast constateert de Commissie dat verzekeraars met inzet en enthousiasme werken aan het terugwinnen van het klantvertrouwen en het opnieuw centraal stellen van de klant. Het gedachtegoed van de Code, maar ook de activiteiten van de toezichthouders AFM en DNB en de wetgeving van de laatste jaren, spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Signaal geven aan consumenten
Kanttekening die de Commissie wil plaatsen bij deze positieve bevindingen is dat het consumentenvertrouwen momenteel nog erg broos is. De Commissie pleit er daarom voor om de Code en de onafhankelijke monitoring voort te zetten en daarmee een signaal te geven aan consumenten en stakeholders dat het de sector menens is. Ook moeten verzekeraars het nut van de Code meer uitdragen en daarover het debat aangaan met de samenleving. Het ligt op de weg van verzekeraars zelf om ook consumenten te overtuigen van de positieve ontwikkelingen die de Commissie heeft gesignaleerd.

U vindt de rapportage van de Commissie op de www.mcverzekeraars.nl.