header
header-left
header-fill-left
header-fill-right
 
header-right
 

In deze nieuwsbrief:

  • Terugblik infobijeenkomsten: antwoord op uw vragen
  • Meer samenwerking met de AFM
  • Plaatsen resultaten KTO Leven
  • Drie keurmerkhouders minder
  • Mystery calling en mailing door KSi
  • Nieuwe huisstijl en brochure

Terugblik infobijeenkomsten: antwoord op uw vragen


In de week voor de kerst kwamen ruim zeventig keurmerkhouders naar vier informatiebijeenkomsten verspreid over het land. Tijdens de bijeenkomsten legden onze auditors uit wat de normwijzigingen voor 2013 inhouden en konden deelnemers vragen stellen.

Vraag en antwoord
Een aantal van de vragen en het antwoord daarop hebben wij in een overzichtsdocument geplaatst. U vindt dit document op onze website onder het kopje Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Nuttige bijeenkomsten
Uit de evaluatieformulieren en de reacties tijdens de bijeenkomsten, blijkt dat u de informatiebijeenkomsten nuttig en voor herhaling vatbaar vond. Gezien deze positieve reactie, zullen wij aan het eind van dit jaar opnieuw een aantal informatiebijeenkomsten organiseren om de normwijzigingen toe te lichten.


Meer samenwerking met de AFM


Eind 2012 hebben de Stichting toetsing verzekeraars en de AFM besproken meer te gaan samenwerken. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een lastenverlichting voor keurmerkhouders, daar waar overlap bestaat tussen onze keurmerknormen en het AFM-toezicht.

Aanpak van overlap
Er is overlap tussen het toezicht van de AFM en de keurmerknormen, bijvoorbeeld bij de onderwerpen informatieverstrekking en klachtenbehandeling. Dat levert voor verzekeraars extra werk op. De AFM en de stichting willen dat beide zo veel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we in de normen voor 2013 rekening gehouden met de toezichtactiviteiten van de AFM. In het vorige bestuurlijk overleg hebben we afgesproken met de AFM om waar mogelijk meer samen te werken. Die samenwerking kan ertoe leiden dat daar waar overlap bestaat, het toezicht van de AFM meer op afstand komt te staan. Op korte termijn zullen we met de AFM meer in detail bespreken waar er overlap is en hoe wij de keurmerkeisen toetsen.

Op de hoogte
Wij houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte van verdere ontwikkelingen in de samenwerking met de AFM.


Plaatsen resultaten KTO Leven


Binnen een maand nadat de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zijn uitgekomen, moeten verzekeraars de resultaten op hun website publiceren. Binnen twee maanden na publicatie op hun website, moeten verzekeraars aangeven of zij en zo ja, welke verbeteracties zij oppakken naar aanleiding van het KTO.

Controle op plaatsing KTO’s
In december zijn de uitkomsten van het KTO van Leven gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. Hebt u hieraan meegedaan? Dan moet u de resultaten binnen een maand op uw website zetten en vervolgens binnen twee maanden na plaatsing, de verbeteracties publiceren. Wij gaan binnenkort na of alle betreffende verzekeraars dit correct hebben doorgevoerd.


Drie keurmerkhouders minder


DVZ Zorgverzekeringen en Pro Life Zorgverzekeringen vormen per 1 januari samen één nieuwe organisatie met de naam Pro Life Zorgverzekeringen. Daarnaast staken verzekeraars De Facultatieve en Landius hun verzekeringsactiviteiten per 1 maart 2013. Vooruitlopend daarop heeft De Facultatieve het Keurmerk per 1 januari 2013 opgezegd. Dat betekent dat we nu drie keurmerkhouders minder hebben. Op 1 januari 2013 zijn er in totaal vijftig verzekeraars met het Keurmerk.

DVZ en Pro Life
DVZ en Pro Life hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Per 1 januari geldt er één keurmerk voor de nieuwe organisatie Pro Life, het keurmerk van DVZ komt dan te vervallen.

De Facultatieve en Landius
ASR neemt per 1 maart 2013 de verzekeringsportefeuille over van de Facultatieve Groep. Landius valt hier ook onder. Vooruitlopend op het staken van de activiteiten, is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren per 1 januari 2013 opgezegd.


Mystery calling en mailing door KSi


Ruim vijftig verzekeraars jaarlijks dertig keer bellen en vijftien keer e-mailen kost tijd. Omdat het aantal keurmerkhouders groeit, hebben we mystery calling en mailing per 1 januari belegd bij KSi onderzoek & advies, een organisatie die hierin gespecialiseerd is.

Over KSi
KSi is een gespecialiseerde organisatie met veel ervaring in het doen van kwaliteitsmetingen. KSi toetst onder meer de kwaliteit van contact centers voor de Stichting ITO.

ITO-certificaat
Verzekeraars die voldoen aan de ITO-normen, krijgen een certificaat. Met dit certificaat voldoen verzekeraars automatisch aan norm 3.1.


Nieuwe huisstijl en brochure


Naast de normen, hebben we per 1 januari 2013 ook onze huisstijl aangepast. Met de nieuwe huisstijl ontstaat er meer eenduidigheid in de uitstraling van onze documenten. Daarnaast hebben we de consumentenbrochure vernieuwd.

De huisstijl: wat is er veranderd?
Het lettertype van onze beide websites en de nieuwsbrief is van Arial naar Verdana veranderd. In de documenten die u op onze downloadpagina vindt, zijn de kopkleuren en het lettertype aangepast. Binnenkort gaan wij ook in de beoordelingsrapporten over op de nieuwe stijl. Afgezien van de aangepaste normen is er echter niets inhoudelijks veranderd.

Aangepaste brochure
We hebben de consumentenbrochure aangepast. De brochure bevat informatie over het Keurmerk voor consumenten. Hebt u onze brochure op uw website staan? Dan kunt u deze vervangen door de nieuwe. U vindt de brochure op onze website onder het kopje Stichting toetsing verzekeraars. Wilt u de brochure laten drukken of printen? Dan kunt u een daarvoor geschikt bestand bij ons opvragen via info@toetsingverzekeraars.nl.

 
footer-top
footer-left footer-right
footer-bottom