header
header-left
header-fill-left
header-fill-right
 
header-right
 

In deze nieuwsbrief:

  • Bijeenkomst voor meer bekendheid van het Keurmerk
  • Auditor voor het Keurmerk gezocht!
  • Check logo en informatie op websites
  • Klachten van consumenten
  • Self Assessment


Bijeenkomst voor meer bekendheid van het Keurmerk

Op donderdag 31 januari spraken we met een aantal communicatiemanagers van keurmerkhouders over hoe we de naamsbekendheid van het Keurmerk kunnen verhogen. De meeste aanwezigen onderschreven het belang van een grotere naamsbekendheid en zagen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de stichting en de keurmerkhouders. Het was een nuttige bijeenkomst die een aantal communicatie-ideeën heeft opgeleverd. Sommige onderwerpen kunnen we snel oppakken, andere vragen wat meer tijd en uitwerking.

Best practices uitwisselen
Sinds deze week is er een besloten Linked In-groep, speciaal voor communicatieprofessionals die werken bij (aspirant-)verzekeraars met het KKV. De groep is bedoeld om best practices uit te wisselen over communicatie rondom het KKV en om ideeën te bespreken. Valt u in de doelgroep? Meld u dan aan!   

Logogebruik
Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat onze huisregels over het logogebruik soms te streng overkomen of zo worden geïnterpreteerd. We benadrukken dat wij graag willen dat u het keurmerklogo zoveel mogelijk gebruikt. De enige harde eis is dat u met het Keurmerk niet mag suggereren dat het product door de stichting is goedgekeurd. Als u twijfelt of een uiting met het keurmerklogo is toegestaan, neem dan vooral contact met ons op, dan vinden we zeker een maatwerkoplossing.

Relatiemagazines
Bijna alle verzekeraars hebben wel een relatiemagazine of nieuwsbrief voor hun klanten. In de bijeenkomst kwam naar voren dat daarin eigenlijk jaarlijks minimaal een keer informatie of een artikel over het Keurmerk zou moeten staan. Wij dragen hier natuurlijk graag inhoudelijk aan bij en kunnen indien gewenst zelfs een volledig artikel of column aanleveren.


Auditor voor het Keurmerk gezocht!

Wij zoeken een auditor voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Tot nog toe worden de audits voor het Keurmerk uitgevoerd door een auditor van de stichting en een externe auditor van PWC. Binnenkort zullen alleen de auditors van de stichting de bedrijfsbezoeken uitvoeren. Daarom zijn wij op zoek naar een auditor om ons team te versterken per 1 april 2013.  

Functiebeschrijving
Kent u een geschikte persoon voor deze functie, of bent u dat misschien zelf? U vindt een uitgebreide beschrijving van de functie en de werkzaamheden op onze vacaturepagina.


Check logo en informatie op websites

Periodiek toetsen wij of het logo van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en de informatie daarover op de juiste manier wordt gepresenteerd door zowel keurmerkhouders als derden. Is dit niet het geval, dan verzoeken wij de eigenaar van de website om dit aan te passen.

Indeling met prestatiegebieden
Per 2013 zijn de keurmerknormen gewijzigd, evenals de thematische indeling. Sommige keurmerkhouders spreken op hun website nog over vijf thema’s in plaats van over drie prestatiegebieden. Is dit bij uw website het geval? Wilt u deze informatie dan updaten naar de huidige aanpak? U vindt deze aanpak op onze website. Wij zullen u overigens ook benaderen als uw website nog niet voldoet aan de nieuwe normen en indeling.


Klachten van consumenten

Een paar keer per maand benaderen consumenten ons met klachten over de service van verzekeraars met het Keurmerk. Soms ervaren wij echter dat het lang duurt voor er vanuit de verzekeraar reactie komt op een klacht. Dat is vervelend voor de klant en het doet het branche-imago geen goed. Graag leggen we daarom uit wat wij met klachten doen en wat wij daarbij van u vragen.

Wat doen wij met klachten?
Klachten van consumenten die gaan over onderwerpen die tot keurmerknormen horen, zoals reactietermijnen of telefonische bereikbaarheid, gebruiken we in onze beoordeling van de verzekeraar en in vinger-aan-de-polsgesprekken. Wij melden consumenten dat wij de klacht gebruiken in de beoordeling van de verzekeraar. Daarnaast vragen wij de consument om de klacht in te dienen bij de verzekeraar, als hij dat nog niet heeft gedaan. Verder geven wij aan dat we de klacht zullen melden bij de verzekeraar.

Wat kunt u doen?
Als de klacht gaat over de dienstverlening van de verzekeraar, kaarten wij de klacht bij u aan. Het verzoek aan u is om ons opheldering te geven over de klacht (hoor-wederhoor). Afhankelijk van de aard van de klacht verzoeken wij u om contact op te nemen met de betreffende klager en ons desgevraagd op de hoogte te houden van het verdere verloop van de klacht.


Self Assessment

Binnenkort voert de Stichting toetsing verzekeraars de jaarlijkse toets uit op de naleving van de zelfregulering, het Self Assessment (SA). Anders dan vorig jaar worden dit jaar vooral de verzekeraars bevraagd die vorig jaar bij één of meer regelingen aangaven dat ze nog niet volledig aantoonbaar voldeden. De leden van het Verbond die dit jaar in de toets worden betrokken, zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd.
 
Planning
Eind maart starten we met het Self Assessment. U ontvangt hierover nog informatie. In september zullen we de rapportage  aan het Verbond van Verzekeraars aanbieden.

 
footer-top
footer-left footer-right
footer-bottom