header
header-left
header-fill-left
header-fill-right
 
header-right
 

In deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe voorzitter commissie van advies
  • Tarieven 2013 bekend

Nieuwe voorzitter commissie van advies

De Stichting toetsing verzekeraars heeft een commissie van advies. Deze commissie adviseert het bestuur van de stichting over de keurmerknormen en de wijze van beoordelen. Per 1 maart heeft de adviescommissie een nieuwe voorzitter.

Af- en aantreden
De huidige voorzitter, Cornelie van Bergenhenegouwen, treedt af om zich te kunnen richten op haar nieuwe functie binnen de sector Transport en Logistiek. Van Bergenhenegouwen was sinds de start betrokken bij de commissie van advies en sinds september 2011 voorzitter. Zij wordt opgevolgd door Hein Albeda. Hij is zelfstandig adviseur in projecten rondom kwaliteit, verantwoording en burgerparticipatie. Daarnaast is Albeda lid van de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars.

Op de website vindt u alle leden van de commissie van advies.


Tarieven 2013 bekend

Onlangs heeft het bestuur de tarieven van het Keurmerk voor 2013 definitief vastgesteld. De jaarbijdragen voor het Keurmerk blijven gelijk en de tarieven voor de beoordelingen zijn verlaagd. Inmiddels zijn de facturen voor de jaarbijdragen verzonden.

Beoordelingstarieven
De tarieven voor de beoordelingen zijn dit jaar een stuk verlaagd. De reden daarvoor is dat we de beoordelingen voortaan niet meer met externe beoordelaars uitvoeren, maar uitsluitend met onze eigen auditors. Dit kost minder en dat vertalen we naar lagere tarieven.

U vindt de tarieven op de pagina met downloads, onder het kopje Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

 
footer-top
footer-left footer-right
footer-bottom