header
header-left
header-fill-left
header-fill-right
 
header-right
 

In deze nieuwsbrief:

 • Jaarverslag en feiten en cijfers over 2012
 • Controle informatie op sites verzekeraars
 • Nieuwe samenstelling auditorsteam
 • Samenwerking met de AFM
 • Consumentenpanel toetst verzekeringsinformatie
 • Vragenlijst Self Assessment uitgestuurd

Jaarverslag en feiten en cijfers over 2012

Onlangs brachten wij ons jaarverslag uit samen met een document met feiten en cijfers over 2012. Daaruit blijkt onder meer dat het Keurmerk inmiddels ruim 60% vertegenwoordigt van het totaalbedrag dat alle consumenten betalen voor hun verzekeringen. Steeds meer verzekerden kunnen er dus op rekenen dat wordt getoetst of hun verzekeraar heldere informatie verstrekt, passende producten levert en een goede service verleent.


Veel herbeoordelingen

Uit de cijfers over 2012 komt naar voren dat de eerste periodieke beoordeling onvoldoende uitpakt voor veel verzekeraars: van de 28 periodieke beoordelingen waren er 19 niet goed genoeg. Dat betekent dat de verzekeraar een herbeoordeling moet doorlopen. In 2012 heeft de stichting 12 herbeoordelingen afgerond. Alle verzekeraars hebben deze beoordeling gehaald. Dat betekent dat deze verzekeraars hun dienstverlening weer op orde hebben.

 

Feiten en cijfers

Halverwege 2013 zullen we opnieuw een document met feiten en cijfers uitbrengen. Hebt u het jaarverslag of de feiten en cijfers over 2012 nog niet bekeken? U downloadt ze op onze website.

 

 

Controle informatie op sites verzekeraars

Binnenkort lopen wij de websites van alle verzekeraars met het Keurmerk af om te controleren of zij zich aan de keurmerknormen houden. We nemen de uitkomst van deze controle mee in de volgende beoordeling van de verzekeraar.


Tussentijdse controle

In de tussentijdse controle van websites gaan wij na of de keurmerkhouders zich aan de normen houden. We zullen in ieder geval op de volgende onderdelen letten:

 • Klachtenrapportage: staat de rapportage over 2012 per 1 april op de site? Is het format voor de klachtenrapportage conform de normen?
 • Klanttevredenheidsonderzoek (KTO): staat het recentste KTO op de site? Welke verbeteracties zijn of worden er op basis van het KTO uitgevoerd?
 • Claimbehandeling: is er een duidelijke beschrijving van de claimbehandeling gepubliceerd?
 • Reactietermijnen: staan de reactietermijnen duidelijk en helder op de website vermeld?
 • Telefonisch contact: is de relevante informatie op de website gepubliceerd?

 

Nieuwe samenstelling auditorsteam

Op 1 mei start er een nieuwe auditor bij de Stichting toetsing verzekeraars. Vanaf dat moment zullen alleen de auditors van de stichting de bedrijfsbezoeken uitvoeren. KPMG zal twee keer per jaar een externe toets doen op de wijze waarop de stichting de beoordelingen heeft uitgevoerd.


Auditorsteam

Vanaf mei bestaat het team van auditors uit de volgende vier personen:

 • Joep van Leeuwen
 • Ron van der Meule
 • Rosemarie Wijnands
 • Paul van Wissen 


Samenwerking met de AFM

Eerder meldden we in de nieuwsbrief dat wij gesprekken hebben met de AFM over meer samenwerking. Onlangs hebben de Stichting toetsing verzekeraars en de AFM een aantal keurmerknormen besproken om vast te stellen waar de keurmerknormen en het AFM-toezicht elkaar overlappen.

 

Constructief

De AFM is zeer te spreken over de aanscherpingen van de normen per 2013. Tijdens het overleg hebben we twee normen meer in detail besproken, de informatieverstrekking en klachtenmanagement. In april is er een vervolgafspraak. Dan zullen we bespreken hoe Stv en de AFM de claimbehandeling en het productgoedkeuringsproces beoordelen en welke mogelijke vervolgstappen er zijn in de nadere samenwerking.

 

Op de hoogte

Wij houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte van verdere ontwikkelingen in de samenwerking met de AFM.

 

 

Consumentenpanel toetst verzekeringsinformatie

Volgens de keurmerknorm over heldere voorlichting, toetsen wij de vindbaarheid van informatie over verzekeringen bij een consumentenpanel. Om ervoor te zorgen dat we het consumentenpanel relevante en scherpe vragen stellen over informatie van verzekeraars, toetst de stichting de panelvragen eerst intern.


Advertenties

Om het aantal deelnemers in ons panel uit te breiden en de consument te wijzen op ons panel, hebben wij advertenties geplaatst in het Vereniging Eigen Huis Magazine en in het blad Onze Taal. De bladen zijn deze week verschenen. De advertenties helpen bovendien mee om de naamsbekendheid van het Keurmerk te vergroten.

 

 

Vragenlijst Self Assessment uitgestuurd

De leden van het Verbond van Verzekeraars die dit jaar in de toetsing van de zelfregulering zijn opgenomen, hebben inmiddels het verzoek ontvangen om de vragenlijst van het Self Assessment (SA) in te vullen. De vragenlijst staat open tot 17 mei 2013.


Steekproeven

In deze editie van de toets op de naleving van de zelfregulering toetsen we niet meer alle leden van het Verbond, maar alleen die leden die bij de vorige toets bij één of meerdere regelingen aangaven dat ze nog niet volledig aantoonbaar aan alle getoetste regelingen voldeden. Daarnaast betrekken we enkele verzekeraars in de steekproef die vorig jaar aangaven aan alle regelingen te voldoen. Naast het analyseren van de antwoorden in de vragenlijsten, zullen we bij een aantal verzekeraars langsgaan om de naleving te toetsen.

 
footer-top
footer-left footer-right
footer-bottom