header
header-left
header-fill-left
header-fill-right
 
header-right
 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 7 | juli 2013

 

In deze nieuwsbrief:

  • Website-check keurmerkhouders afgerond
  • Themabijeenkomst voor keurmerkhouders 

Website-check keurmerkhouders afgerond

De tussentijdse toets van de websites van verzekeraars met het Keurmerk is klaar. We hebben gekeken of de verzekeraars zich aan de normen voor informatie op de website houden. Het betreft informatie over klachten, reactietermijnen, klanttevredenheidsonderzoeken, telefonisch contact en claimbehandeling. Het totaalresultaat is over het algemeen goed.

 

Goed resultaat

Van de in totaal 51 websites die wij bekeken, waren er 26 volgens alle eisen ingericht. Bij 25 websites hebben wij alleen een paar aanbevelingen gedaan. Wij zullen de resultaten meenemen in de volgende beoordeling.

 

 

Themabijeenkomst voor keurmerkhouders

Speciaal voor keurmerkhouders organiseerde het Verbond van Verzekeraars een themabijeenkomst over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Doel: keurmerkhouders informeren over ontwikkelingen en ze laten meedenken over de doorontwikkeling van het Keurmerk. Resultaat: geslaagd! 

 

Normaanpassingen

Tijdens de bijeenkomst gaf de stichting een toelichting op de totstandkoming van normaanpassingen en de rol van de commissie van advies. We hebben aangegeven dat er minder forse aanpassingen in het verschiet liggen voor 2014 en dat het vooral gaat om het verduidelijken en aanscherpen van bestaande normen.

 

Ontwikkelingen

Verder is gesproken over verdere ontwikkelingen, zoals de gesprekken die de stichting voert met de AFM over mogelijke samenwerking. Deelnemers waren hierover erg positief.

 

Daarnaast hadden we een open discussie over de mogelijkheden om het Keurmerk verder te ontwikkelen. Een van de bespreekpunten was het idee om een duidelijk onderscheid te maken in de mate waarin verzekeraars aan de keurmerkeisen voldoen. Bijvoorbeeld door daaraan een award te verbinden. Ook het idee om reviews van klanten te verzamelen kwam aan de orde.

 

Wij houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de ideeën waarmee wij aan de slag gaan. Voor zowel de deelnemers als de stichting was het een nuttige bijeenkomst.

 
footer-top
footer-left footer-right
footer-bottom