Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 12 | september 2013

Keurmerk Klantgericht Verzekeren en AFM starten pilot

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan voor de eerste keer samenwerken bij een onderzoek. De bedoeling is om waar mogelijk overlap te beperken tussen de controle op de naleving van de keurmerkeisen en het toezicht van de AFM. In eerste instantie richt de pilot zich op de eis van duidelijke klantinformatie. De AFM zal bij haar onderzoek naar duidelijke informatie bij de zes grootste verzekeraars voornamelijk uitgaan van de bevindingen van Stv. Na afloop van dit onderzoek kijken beide partijen hoe de samenwerking is bevallen.

Lastenverlichting verzekeraars

In het experiment toetst de stichting de verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren op duidelijke klantinformatie bij een inboedelverzekering. Daarbij gaat het onder meer om helder taalgebruik in brieven en brochures en de vindbaarheid van informatie in polisvoorwaarden. De stichting gebruikt de uitkomsten uiteraard voor de eigen beoordeling. Daarnaast gebruikt de AFM de informatie uit de toetsing voor de beoordeling van verzekeraars voor het Klantbelang Dashboard. Dat betekent dat de betreffende verzekeraars niet twee keer over hetzelfde worden bevraagd en getoetst.

Evaluatiemoment

“Dit is de eerste concrete stap om de samenwerking tussen de AFM en ons verder vorm te geven”, aldus Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars. “We zullen na afloop van dit traject goed met de AFM evalueren hoe het is bevallen. Mogelijk kan dit er in de toekomst toe leiden dat de AFM bij sommige onderzoeken de informatie rechtstreeks van ons ontvangt en niet meer van iedere verzekeraar afzonderlijk. Dit houdt niet alleen voor verzekeraars een lastenverlichting in, maar ook voor de AFM.” Eind 2013 evalueren de AFM en de Stichting toetsing verzekeraars de samenwerking.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. U vindt informatie over de keurmerknormen en wijzigingen daarin. Wilt u meer weten, reageren of een collega aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@keurmerkverzekeraars.nl.