Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 17 | december 2013

In deze nieuwsbrief:

  • Twee keurmerkhouders opnieuw goedgekeurd
  • Consumentenpanel verder uitbreiden
  • Stichting geaudit door KPMG
  • Logo met toelichting Wijzer in Geldzaken beschikbaar
  • Tarieven 2014

Twee keurmerkhouders opnieuw goedgekeurd

In de afgelopen periode hebben twee keurmerkhouders opnieuw aangetoond dat zij aan de normen voldoen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Wij feliciteren reisverzekeraar Allianz Global Assistance en ondernemersverzekeraar De Amersfoortse van harte!

Consumentenpanel verder uitbreiden

Het consumentenpanel van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren beoordeelt inmiddels alweer bijna een jaar het informatiemateriaal van verzekeraars. De input van het panel helpt ons bij de beoordelingen en geeft verzekeraars aanknopingspunten tot verbetering. Het is belangrijk dat er regelmatig nieuwe panelleden komen zodat het consumentenpanel scherp blijft bij de beoordeling van verzekeringsinformatie. Helpt u ons?

Website, nieuwsbrief, magazine

Hebt u ruimte op uw website of facebookpagina, in uw nieuwsbrief of relatiemagazine? Laat het ons weten. Wij leveren u graag een kant-en-klare tekst aan die de lezers uitnodigt om lid te worden van ons consumentenpanel. Hebt u interesse? Stuur dan een e-mail naar info@toetsingverzekeraars.nl.

Stichting geaudit door KPMG

De stichting voert sinds mei 2013 alleen de bedrijfsbezoeken uit. Voorheen ging een auditor van PWC of KPMG mee met de audits. Om te borgen dat de audits op een goede manier worden uitgevoerd, laten we dit toetsen door KPMG. Onlangs vond de eerste toets door KPMG plaats.

Aanbevelingen

De belangrijkste conclusie van KPMG is dat de stichting de audits goed en consistent uitvoert. KPMG heeft een aantal aanbevelingen aan de stichting meegegeven. Onder meer over de vastlegging van informatie in het dossier en de toelichting in de rapportage. Hiermee en met de andere aanbevelingen gaan wij de komende tijd aan de slag. Volgend jaar beoordeelt KPMG de stichting opnieuw.

Logo met toelichting Wijzer in Geldzaken beschikbaar

Vanaf het nieuwe jaar moeten keurmerkhouders bij het logo van Wijzer in Geldzaken op hun website, toelichten wat Wijzer in Geldzaken inhoudt. Enkele keurmerkhouders vroegen ons om een voorbeeldtekst voor een korte en duidelijke toelichting. We hebben daarover met Wijzer in Geldzaken contact gezocht en zij hebben dit logo mét toelichting ontwikkeld. Keurmerkhouders kunnen dit gebruiken op hun website.

Logo opvragen

Wilt u gebruikmaken van het speciale logo van Wijzer in Geldzaken? Stuur dan een e-mail naar info@toetsingverzekeraars.nl en wij sturen u het logo toe.

Tarieven 2014

Onlangs heeft het bestuur de tarieven van het Keurmerk voor 2014 vastgesteld. De jaarbijdrage voor het Keurmerk en de tarieven voor de beoordelingen gaan iets omhoog. Begin 2014 verzenden wij de facturen voor de jaarbijdrage van 2014.

Aanpassingen

De jaarbijdragen zijn de afgelopen vier jaren niet gewijzigd. Nu heeft het bestuur besloten tot een tariefsverhoging van 3%. De jaarbijdrage is afhankelijk van het premievolume. De beoordelingskosten zijn eind 2012 aanzienlijk verlaagd. De reden daarvoor was dat de stichting vanaf 2013 de beoordelingen alleen met eigen auditors uitvoert. Die kostenbesparing leidde tot lagere tarieven. Nu worden de tarieven voor de beoordelingen verhoogd met 3%. Daarnaast hebben wij de kosten voor een herbeoordeling afhankelijk gemaakt van de premie-inkomsten van de keurmerkhouder. Tot nog toe zijn de kosten voor een herbeoordeling gelijk voor iedere verzekeraar.

Tarieven downloaden

U vindt de tarieven op de pagina met downloads, onder het kopje Keurmerk Klantgericht Verzekeren. 

Wij wensen u prettige feestdagen en een mooi 2014! 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. U vindt informatie over de keurmerknormen en wijzigingen daarin. Wilt u meer weten, reageren of een collega aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@keurmerkverzekeraars.nl.