Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 1 | januari 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Internetcampagne Keurmerk een succes
  • Plaatsen resultaten KTO’s Verbond
  • Norm 6: reactietermijnen
  • Chubb geen keurmerkhouder meer  

Internetcampagne Keurmerk een succes

Van oktober tot en met december 2013 liep onze internetcampagne over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Diverse banners over het Keurmerk zijn vertoond op websites met artikelen of informatie over verzekeren. Daarnaast waren er advertenties te zien op Google als mensen zochten op relevante termen. De campagne was een succes!

Verdubbeling bezoekers

Tijdens de campagne, is het gemiddelde aantal bezoekers van www.keurmerkverzekeraars.nl verdubbeld ten opzichte van het gemiddelde aantal bezoekers vóór de campagne. Tijdens de campagne bezochten gemiddeld zeshonderd mensen de website per week ten opzichte van zo’n driehonderd bezoekers per week voor de campagne. In totaal heeft de campagne ruim acht miljoen impressies opgeleverd.

Naamsbekendheid

Wat deze en andere acties hebben opgeleverd voor de naamsbekendheid van het Keurmerk, onderzoeken we binnenkort.

Plaatsen resultaten KTO’s Verbond

Binnen een maand nadat de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van het Verbond van Verzekeraars zijn uitgekomen, moeten verzekeraars de resultaten op hun website publiceren. Binnen twee maanden na publicatie op hun website, moeten verzekeraars aangeven of en zo ja, welke verbeteracties zij oppakken naar aanleiding van het KTO.

Controle op plaatsing KTO’s

In het najaar van 2013 zijn de uitkomsten van het KTO van schade, leven en zorg gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. Hebt u hieraan meegedaan? Dan moet u de resultaten binnen een maand op uw website zetten en vervolgens binnen twee maanden na plaatsing, de verbeteracties publiceren.

Eigen KTO

Doet u niet mee met het KTO van het Verbond, maar houdt u een eigen KTO? Wilt u de resultaten zodra deze bekend zijn, zo snel mogelijk met onze auditors delen? Dit is niet alleen bedoeld voor de beoordeling, maar ook zodat wij op onze website de recentste KTO-cijfers kunnen publiceren.

Norm 6: reactietermijnen

Volgens de normen van 2014 moeten verzekeraars in overschrijdingsberichten een datum noemen waarop de klant alsnog een inhoudelijke reactie kan verwachten. Enkele verzekeraars gaven tijdens het seminar van 2013 aan, dat zij het soms lastig vinden om een concrete datum in een overschrijdingsbericht op te nemen. Wij hebben tijdens het seminar en in een nieuwsbrief aangegeven dat verzekeraars hierover contact met ons kunnen opnemen om gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Meedenken

Tijdens de audits in 2013 bleek dat een aantal verzekeraars geen of weinig problemen heeft om een datum te noemen in een overschrijdingsbericht. Maar zoals aangegeven tijdens het seminar, horen we alsnog graag van de verzekeraars die daar wel moeite mee hebben. We zullen dan meedenken voor een oplossing. Wij benadrukken dat het hierbij alleen gaat om het uitstelbericht.

U kunt uw probleem met onderbouwing mailen naar info@toetsingverzekeraars.nl. Als wij niets van u vernemen, gaan wij ervan uit dat dit punt geen problemen bij u oplevert.

Chubb geen keurmerkhouder meer

Verzekeraar Chubb is per 1 januari 2014 geen keurmerkhouder meer. De verzekeraar heeft besloten met het Keurmerk te stoppen omdat zij vinden dat het Keurmerk Klantgericht Verzekeren onvoldoende aansluit op de doelgroep van Chubb.

Goed voor bedrijfsvoering

Chubb richt zich op de zakelijke markt en het Keurmerk heeft primair de consument als doelgroep. Volgens de verzekeraar heeft het Keurmerk de bedrijfsvoering van Chubb wel goed gedaan.

45 keurmerkhouders

Zonder Chubb zijn er nog 45 verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De keurmerkhouders zijn goed voor ongeveer 64% van het totale premievolume. Het premievolume is het totaal van alle premies die verzekerden betalen voor hun verzekering.

Op de pagina met keurmerkhouders vindt u welke verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mogen voeren.

Hebt u het gastblog van ons adviescommissielid Fred de Jong al gelezen? Kijk op onze website voor zijn verhaal!

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. U vindt informatie over de keurmerknormen en wijzigingen daarin. Wilt u meer weten, reageren of een collega aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@keurmerkverzekeraars.nl.