Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 2 | februari 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Wist u dit al over ons consumentenpanel?
  • Keurmerk Klantgericht Verzekeren 2013 in cijfers
  • Communicatie: wat staat er op stapel?

Wist u dit al over ons consumentenpanel ?

Het consumentenpanel van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren beoordeelt brochures en polisvoorwaarden van verzekeraars. De input van het panel helpt ons bij de beoordelingen en geeft verzekeraars aanknopingspunten tot verbetering. Maar wie zitten er eigenlijk in dit panel? En hoeveel verzekeringen hebben zij eigenlijk al beoordeeld? Tijd voor een update.

Norm getoetst door het panel

Volgens norm 2 moeten verzekeraars zorgen voor heldere en vindbare informatie over hun verzekeringen. Wij toetsen de vindbaarheid van informatie door ons consumentenpanel brochures en polisvoorwaarden over verzekeringen voor te leggen en ze daarover vragen te stellen. Vragen die iedereen kan hebben over zijn verzekering, zoals:

  • Houdt deze verzekeraar belasting in op de uitkeringen die ik op basis van deze polis ga ontvangen?
  • Ik ben 41 jaar en mijn tandarts adviseert om een beugel te laten plaatsen, zodat ik in de toekomst mijn gebit beter schoon kan houden. Is dit gedekt?
  • Ben ik meteen niet meer verzekerd als ik de premie een keer vergeet te betalen?

Het antwoord op dit soort vragen toont aan of de polisvoorwaarden en brochure van een verzekering informatief en duidelijk genoeg zijn.

Beoordelingen 2013

In 2013 zijn we gestart met het keurmerkpanel. In totaal kwam het panel 21 keer in actie om een verzekering te beoordelen. Het panel heeft in 2013 8 verschillende soorten verzekeringen beoordeeld.

Samenstelling panel

Het keurmerkpanel bestaat uit ruim 110 personen. De samenstelling van het panel wisselt, er gaan maandelijks panelleden weg en er komen nieuwe panelleden bij. Van de huidige panelleden is 57% man en 43% vrouw. De gemiddelde leeftijd van een panellid is 47 jaar. De meeste panelleden zijn hoger opgeleid (HBO, WO):77%, tegenover 23% lager opgeleid (MBO of alleen middelbare school).

Nieuwe panelleden

Graag verwelkomen wij nieuwe panelleden. Vooral om weer consumenten te kunnen bevragen die een frisse blik hebben op brochures en polisvoorwaarden. Hebt u ruimte om het panel te promoten op uw website of facebookpagina, in uw nieuwsbrief of relatiemagazine? Laat het ons weten. Wij leveren u graag een kant-en-klare tekst aan die de lezers uitnodigt om lid te worden van ons consumentenpanel. Hebt u interesse? Stuur dan een e-mail naar info@toetsingverzekeraars.nl.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren 2013 in cijfers

Ieder halfjaar publiceert de Stichting toetsing verzekeraars een overzicht met feiten en cijfers. Deze gaan over de beoordelingen in de afgelopen periode en andere gegevens die uit onze toetsingen naar voren zijn gekomen. 

Overzicht over heel 2013

In het nieuwste overzicht vindt u behalve informatie over de toetsingen, ook informatie over onze mystery calls en mystery mails. U vindt het totale overzicht op onze website.

Communicatie: wat staat er op stapel?

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven, is de internetcampagne een succes geweest. In 2014 gaan we dan ook door met reclame op internet. Maar er staat nog meer op de planning.

Van twee websites naar één

Zoals u weet heeft onze organisatie twee websites. Eén voor keurmerkhouders en andere stakeholders (www.toetsingverzekeraars.nl) en de ander is voor consumenten en gaat specifiek over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (www.keurmerkverzekeraars.nl). We zullen de sites samenvoegen voor een eenduidigere uitstraling en daarbij de vormgeving iets aanpassen.

Toolkit uitgebreid met filmpje

Binnenkort breiden we onze communicatietoolkit voor verzekeraars uit met een animatie over het Keurmerk; wat is het en wat heeft een consument eraan? Keurmerkhouders kunnen de animatie op hun website zetten en bijvoorbeeld gebruiken in presentaties of op beurzen. Zodra de animatie gereed is, laten wij dit uiteraard weten in deze nieuwsbrief.

Hebt u het nieuwste weblog van Ron van Kesteren al gelezen? Kijk op onze website voor zijn verhaal!

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. U vindt informatie over de keurmerknormen en wijzigingen daarin. Wilt u meer weten, reageren of een collega aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@keurmerkverzekeraars.nl.