Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 6 | juni 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Opnieuw Keurmerk voor Conservatrix, DAS en Nationale-Nederlanden
  • Internetcampagne Keurmerk succesvol
  • Bureau D&O attendeert intermediairs op het Keurmerk
  • Gastcollege Keurmerk in programma VerzekeraarsVernieuwen

Opnieuw Keurmerk voor Conservatrix, DAS en
Nationale-Nederlanden

Verzekeraars Conservatrix en DAS hebben opnieuw het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald en uitgereikt gekregen. Bij
Nationale-Nederlanden is het Keurmerk voor de dienstverlening aan particuliere klanten ook verlengd. Sinds kort mag Nationale-Nederlanden het Keurmerk bovendien ook voeren voor de dienstverlening aan zakelijke klanten. Allen van harte gefeliciteerd!

Nieuwe toets

Over twee jaar toetsen wij opnieuw of deze verzekeraars voldoen aan alle eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De zakelijke tak van Nationale-Nederlanden toetsen wij over een jaar opnieuw. Tussendoor houden wij vinger aan de pols. Dit doen wij in tussentijdse gesprekken met de verzekeraar. Ook signalen van consumenten geven ons een beeld van de stand van zaken bij de verzekeraar.

Andere keurmerkhouders

Het totale aantal keurmerkhouders is nu 46. Wilt u weten welke andere verzekeraars het Keurmerk hebben? Bekijk dan het overzicht.

Internetcampagne Keurmerk succesvol

Sinds maart 2014 zetten we opnieuw Google Ads in om meer bezoek te genereren op de site www.keurmerkverzekeraars.nl en de naamsbekendheid van het Keurmerk te verhogen. De campagne zorgt voor een grote stijging in het aantal bezoekers van de website.

Verdriedubbeling bezoekers

Vorig jaar bezochten gemiddeld 375 mensen per week de website www.keurmerkverzekeraars.nl. In 2014 is het gemiddelde aantal bezoekers gestegen tot 1.000 per week en als we alleen kijken naar de periode vanaf de start van de Google Ads campagne dan is het gemiddelde bijna 1.400 bezoekers per week. Een verdriedubbeling dus. We proberen waar mogelijk de campagne te optimaliseren om zo meer bezoekers naar de website van het Keurmerk te realiseren. De campagne loopt het gehele jaar door.

Bureau D&O attendeert intermediairs op het Keurmerk

Onlangs heeft bureau D&O een kleine vragenlijst uitgezet onder de lezers van hun nieuwsbrief, over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Uitkomst is dat de meeste respondenten – intermediairs - (70% van 210) het Keurmerk kennen. Veel respondenten weten echter nog weinig van de inhoud van het Keurmerk en de toegevoegde waarde voor de klant en de adviseur. Daarom geeft slechts een beperkt deel aan dat zij het Keurmerk gebruiken in hun overweging om een bepaalde aanbieder te adviseren.

Intermediairs informatie geven

Intermediairs zijn belangrijk om de consument te bereiken. Maar dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn wat de toegevoegde waarde is van het Keurmerk voor zowel het intermediair als de consument. Daarom hebben we in de terugkoppeling van de enquêteresultaten een overzicht van de reactietermijnen van diverse Keurmerkhouders bijgesloten. Intermediairs kunnen dit gebruiken om na te gaan of verzekeraars zich aan hun eigen toegezegde termijnen houden. Daarnaast hebben we intermediairs opgeroepen om eventuele problemen met reactietermijnen bij ons te melden. We hebben met Bureau D&O afgesproken om wanneer dat relevant is, via hun nieuwsbrief informatie over het Keurmerk met intermediairs te delen.

Gastcollege Keurmerk in programma VerzekeraarsVernieuwen

Vorige week gaf Ron van Kesteren een gastcollege over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren tijdens het programma VerzekeraarsVernieuwen op Nyenrode Business Universiteit. Van Kesteren gaf de toehoorders zelfs wat huiswerk mee.

Cultuurverandering in de sector

Het programma VerzekeraarsVernieuwen is bedoeld voor (aankomend) bestuurders in de verzekeringsbranche. Het doel van het programma is dat deelnemers cultuurveranderingen kunnen vormgeven en daarmee een denktank kunnen zijn voor de branche en hun eigen organisatie waar het gaat om klantbelang.

Keurmerk als onderdeel programma

Ron van Kesteren heeft een onderdeel van het programma verzorgd en iets verteld over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Verder hebben de deelnemers opdracht gekregen om mystery calls naar eigen en andere organisaties te doen. Ook heeft Ron van Kesteren de deelnemers gevraagd om een beoordelingsrapport te lezen en daaruit de belangrijkste vervolgacties te benoemen. In september geeft Ron van Kesteren nogmaals een gastcollege.

Lees het nieuwste weblog van Ron van Kesteren op onze website.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. U vindt informatie over de keurmerknormen en wijzigingen daarin. Wilt u meer weten, reageren of een collega aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@keurmerkverzekeraars.nl.