Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 7 | juli 2014

In deze nieuwsbrief:

 • Vooraankondiging seminar Klantgericht Verzekeren
 • Samenwerking AFM en KKV
 • Zeven verzekeraars opnieuw goedgekeurd
 • Kwaliteitscode Rechtsbijstand gewijzigd
 • Animatie Keurmerk veel gebruikt

Vooraankondiging seminar Klantgericht Verzekeren

Op woensdag 29 oktober 2014 organiseren wij voor de vierde keer het seminar Klantgericht Verzekeren. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij het seminar. Houd woensdag 29 oktober daarom vrij!

Programma en locatie

We zullen deze editie de nadruk leggen op de keurmerknormen en beoordelingen nú en straks. Uiteraard gaan we in op de nieuwe normen en klantgerichtheid. U hoort nog hoe het precieze programma eruit komt te zien. Het seminar zal net als vorig jaar plaatsvinden in De Glazen Ruimte in Maarssen.

Meer informatie

In de volgende nieuwsbrief en binnenkort ook op onze website, informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het seminar. Zodra de inschrijving is geopend, melden wij dit uiteraard in deze nieuwsbrief.

Samenwerking AFM en KKV

Vorig jaar informeerden wij u over de ontwikkelingen in de samenwerking tussen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en de AFM. Aan het eind van 2013 startten we een pilot om samen te werken bij de beoordeling van klantinformatie. De AFM heeft die gegevens gebruikt bij het Klantbelang Dashboard. Het doel van de samenwerking is overlap in werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Keurmerk in Handboek AFM

De AFM heeft de uitkomsten van het Klantbelang Dashboard inmiddels gepubliceerd. Daarbij geeft de AFM aan dat verzekeraars gestage vooruitgang boeken in het centraal stellen van de klant. De AFM heeft ook een Handboek werken aan duidelijke klantinformatie 2014 gepubliceerd over de module Klantcontact in het Klantbelang Dashboard. Hierin staat toegelicht wat wij hebben getoetst bij de betreffende verzekeraars. Ook staat er een interview met Ron van Kesteren in dit handboek. Het handboek bevat behalve interviews met stakeholders, ook het Klantbelang Dashboard (module Klantcontact) en diverse handvatten voor het doen van consumentenonderzoek naar vindbaarheid en begrijpelijkheid. Het handboek is bedoeld voor iedereen die financiële producten aanbiedt aan consumenten.

Vervolg samenwerking

De AFM is eind vorig jaar ook een keer meegegaan met onze auditors bij een bedrijfsbezoek om te ervaren hoe wij het onderzoek naar het voldoen aan de Keurmerknormen uitvoeren in de praktijk. Inmiddels hebben we met de AFM de samenwerking tot nog toe geëvalueerd en afgesproken deze voort te zetten en mogelijk uit te breiden. We voeren nu gesprekken met de AFM over onze rol bij het volgende Klantbelang Dashboard.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de samenwerking met de AFM.

Zeven verzekeraars opnieuw goedgekeurd

Zeven verzekeraars zijn onlangs getoetst en hebben opnieuw het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. Het gaat om de verzekeraars Allianz Leven, DELA, Inshared, London, Loyalis, Movir en Reaal. Van harte gefeliciteerd!

Andere keurmerkhouders

Het totale aantal keurmerkhouders is nu 46. Wilt u weten welke andere verzekeraars het Keurmerk hebben? Bekijk dan het overzicht.

Kwaliteitscode Rechtsbijstand gewijzigd

Onlangs heeft het Verbond van Verzekeraars de Kwaliteitscode Rechtsbijstand aangepast, in lijn met de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en met de vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat rechtsbijstandsverzekeraars gaan werken met een verbeterde kwaliteitscode, die bindende richtlijnen geeft over het dagelijks handelen.

Aangepaste Kwaliteitscode Rechtsbijstand

De Kwaliteitscode Rechtsbijstand geldt sinds april 2011 en maakt duidelijk waar een verzekerde op kan rekenen als hij een beroep doet op zijn rechtsbijstandsverzekering. De geactualiseerde code geeft aan dat een klant actief geïnformeerd wordt over het recht zelf een rechtshulpverlener (zoals een advocaat) te kiezen, als er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet gaan worden. Verder is de verzekeraar verplicht op zijn site te vermelden binnen welke termijn hij reageert op een vraag of klacht van een klant en is het Kifid opgenomen als organisatie waar een klant met klachten terecht kan.

De inhoud van de code

U vindt de precieze inhoud van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Animatie Keurmerk veel gebruikt

In mei presenteerden wij een animatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De animatie vertelt in twee minuten wat het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is en doet. Inmiddels hebben veel keurmerkhouders de animatie op hun website of intranet gezet. Gebruikt u de animatie nog niet? Wij halen u graag over de streep!

Gebruiksmogelijkheden animatie

De animatie over het Keurmerk kunt u op verschillende manieren inzetten:

 • op uw website of facebookpagina als levendige toelichting voor de klant
 • op uw intranet voor meer bekendheid over het Keurmerk onder uw collega’s
 • op beurzen. De animatie is zo gemaakt dat hij zowel zonder als met geluid afgespeeld kan worden.
 • in uw e-nieuwsbrief met een link naar het filmpje

Communicatietoolkit

De animatie is onderdeel van de communicatietoolkit van het Keurmerk. In de toolkit vindt u het volgende:

 • diverse ideeën om het Keurmerk uit te dragen
 • kant-en-klare teksten over het Keurmerk en het consumentenpanel
 • het logo van het Keurmerk én van Wijzer in Geldzaken
 • de consumentenbrochure
 • feiten en cijfers over het Keurmerk

Animatie en toolkit downloaden

U kunt het originele bestand van de animatie, evenals de toolkit downloaden via Dropbox. Verder vindt u de animatie op onze eigen website en op Youtube.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de Stichting toetsing verzekeraars en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. U vindt informatie over de keurmerknormen en wijzigingen daarin. Wilt u meer weten, reageren of een collega aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@keurmerkverzekeraars.nl.