In deze nieuwsbrief:

  • Seminar Klantgericht Verzekeren
  • Vervolg samenwerking AFM en KKV
  • Keurmerk op Programmadag Begrijpelijke Taal

Seminar Klantgericht Verzekeren

Komt u op woensdag 29 oktober vanaf 10.30 uur naar ons seminar Klantgericht Verzekeren in Maarssen? Het seminar is voor verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en stakeholders. BNR-journalist en presentator Rens de Jong  is dagvoorzitter en hij zorgt voor een combinatie van inhoud, interactie en energie. Thema van het seminar is Keurmerk als benchmark.

Thema Keurmerk als benchmark

Vanaf januari 2015 starten we met een nieuwe thematische aanpak van de beoordelingen.  Jaarlijks stellen we enkele thema’s vast waarop we alle keurmerkhouders zullen toetsen. Na een toetsronde hebben we dan een overzicht van hoe alle keurmerkhouders op dat thema presteren. In het seminar staan de drie thema’s centraal die we in ieder geval in 2015 zullen toetsen.

What’s in it for me?!

Gedurende de dag laten vier experts op verschillende gebieden hun licht schijnen op de thema’s en natuurlijk op het onderwerp klantgerichtheid. Daarnaast kunt u al uw vragen over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren stellen aan de auditors van de stichting en krijgt u voldoende gelegenheid om te netwerken. Aanmelden dus!

Meer informatie

Op onze speciale seminarpagina vindt u het volledige programma van het seminar en andere informatie. U kunt zich vanaf nu tot en met 19 oktober aanmelden voor het seminar. Ga meteen naar www.keurmerkverzekeraars.nl/seminar. Geïnteresseerde collega’s kunt u uiteraard wijzen op de aanmeldpagina.


Vervolg samenwerking AFM en KKV

Aan het begin van de zomer informeerden wij u over de ontwikkelingen in de samenwerking tussen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en de AFM. De AFM heeft de samenwerking inmiddels bekrachtigd in een brief. Het doel van de samenwerking is overlap in werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Overlap Keurmerk en Dashboard KBC

In het afgelopen jaar heeft de AFM voor het Dashboard Klantbelang Centraal gebruik gemaakt van resultaten uit de beoordelingen voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Deze pilot is zowel de AFM als ons goed bevallen en we verkennen samen hoe we de verdere samenwerking vorm gaan geven.  

Vervolg

Voor het komende Klantbelang Dashboard hebben we inmiddels afgesproken dat de stichting de uitvoering en de beoordeling van het onderzoek van de module Klantcontact Verzekeraars voor haar rekening zal nemen. De AFM geeft in haar brief aan dat zij het denkbaar vinden dat “op de gebieden waar overlap tussen de normen bestaat, […] het toezicht van de AFM [op termijn] op meer afstand komt te staan van de keurmerkverzekeraars.”

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom de samenwerking met de AFM.


Keurmerk op Programmadag Begrijpelijke Taal

Op vrijdagmiddag 19 september organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Programmadag Begrijpelijke taal. Ron van Kesteren geeft tijdens de middag een workshop over hoe het Keurmerk de keurmerkhouders toetst op heldere taal en welke ervaringen we daarmee hebben.

Het programma Begrijpelijke taal

Het programma Begrijpelijke taal onderzoekt welke factoren de begrijpelijkheid van taal beïnvloeden. Bij begrijpelijkheid gaat het om het snel en gemakkelijk vinden, interpreteren en gebruiken van informatie. Het programma stimuleert actieve samenwerking tussen onderzoekers en maatschappelijke instellingen.

De programmadag

Vier Begrijpelijke taal-onderzoekers presenteren tussenresultaten van lopende onderzoeksprojecten. Er zijn interactieve workshops over financiële communicatie en een panel onder leiding van de ambassadeur van Begrijpelijke taal, Jan Renkema. In het panel zitten onder anderen Gerrit Zalm en enkele experts in financiële communicatie.

Bijwonen?

De Begrijpelijke taal-dag is op vrijdag 19 september 2014 vanaf 12 uur in Amsterdam. Wilt u deze dag bijwonen? Meld u dan aan via de website. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er op tijd bij!


Kent u aankomend studenten? Wijs ze dan op het weblog met tips van Ron van Kesteren.