In deze nieuwsbrief:

  • IZA en IZZ behalen Keurmerk!
  • Keurmerk verlengd voor Unigarant en AEGON
  • Wij zoeken een junior auditor!
  • Thema-onderzoeken voor álle keurmerkhouders
  • Logo met pay-off in de toolkit
  • Stand van zaken thema-onderzoeken 2015
  • Vertrek Joke Rouppe van der Voort

IZA en IZZ behalen Keurmerk!

Zorgverzekeraars IZA GezondSamenPolis en IZZ Zorgverzekeraar hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. Deze zorgverzekeraars zijn beide merken van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Wij feliciteren IZA en IZZ van harte!

Uitreiking IZZ en IZA

Van links naar rechts: Ron van Kesteren (directeur Stichting toetsing verzekeraars), Aart Kool (ledenvertegenwoordiger IZA GezondSamen), Geesje Benthem (ledenvertegenwoordiger IZZ), Ron van der Meule (auditor Stichting toetsing verzekeraars) en Frank Elion (divisievoorzitter Commercie en KS&O)

Nieuwe toets

Met IZZ en IZA komt het totale aantal keurmerkhouders nu op 44. Over een jaar toetst de Stichting toetsing verzekeraars opnieuw of deze zorgverzekeraars nog altijd voldoen aan alle eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Alleen als een keurmerkhouder voldoet aan alle normen, mag hij het Keurmerk blijven voeren.   

Andere keurmerkhouders

Wilt u weten welke andere verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben? Kijk dan op de pagina met keurmerkhouders. Daar vindt u ook een overzicht met de cijfers uit klanttevredenheidsonderzoek per keurmerkhouder.


Keurmerk verlengd voor Unigarant en AEGON

Eind 2014 toetsten wij keurmerkhouders Unigarant en AEGON op alle Keurmerknormen. Beide verzekeraars doorliepen deze toets met succes! Ook deze keurmerkhouders feliciteren wij van harte! Het was overigens de laatste keer dat we hen volgens de ‘oude’ methode beoordeelden.

Thema-onderzoeken

Vanaf 1 januari 2015 toetsen wij alle keurmerkhouders (die minimaal twee keer integraal op alle normen zijn getoetst) alleen nog maar in thema-onderzoeken. Wij toetsen deze keurmerkhouders viermaal per jaar op vastgestelde thema’s waarin verschillende keurmerkeisen aan bod komen. Als de keurmerkhouder niet voldoet, dan krijgt hij een herbeoordeling op de onderdelen die een onvoldoende scoorden.


Wij zoeken een junior auditor!

Wij zijn op zoek naar een junior auditor voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Kent u iemand met ervaring met auditen, een achtergrond in de financiële dienstverlening en is deze persoon analytisch sterk? Attendeer deze persoon dan op deze functie!

Wij zoeken

Wij zoeken per 1 juli 2015 een junior auditor die met onze andere drie auditors gaat beoordelen of (aspirant-)keurmerkhouders het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mogen verkrijgen of behouden. De auditor heeft een academisch werk- en denkniveau en enkele jaren werkervaring op het gebied van beoordelen/auditing. Het gaat om een fulltime functie voor 38 uur per week.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de volledige vacaturetekst.


Thema-onderzoeken voor álle keurmerkhouders

Sinds begin dit jaar toetsen wij alle keurmerkhouders in thematische onderzoeken. We toetsen aspirant-keurmerkhouders de eerste keer wel op alle keurmerknormen en dat doen we nogmaals,  een jaar nadat het Keurmerk voor het eerst is toegekend. Daarnaast doen deze en alle andere keurmerkhouders mee met de thematische onderzoeken. Dit stond niet duidelijk in het handboek.  

Duidelijker geformuleerd

Omdat niet alle nieuwe keurmerkhouders uit de informatie uit het handboek of op de website hebben begrepen dat ook zij meedoen aan de thema-onderzoeken, hebben wij de tekst in het handboek verduidelijkt. Ook hebben we de informatie op de website aangepast om dit duidelijker te maken. U vindt het gewijzigde handboek op de downloadpagina van de keurmerkwebsite. De gewijzigde tekst staat op pagina 23 van het handboek.


Logo met pay-off in de toolkit

Onlangs hebben wij op verzoek van enkele verzekeraars een keurmerklogo met geïntegreerde pay-off laten ontwerpen. U vindt deze in de communicatietoolkit.

Verzekerd van kwaliteit!

In de keurmerkovereenkomst staat dat een keurmerkhouder bij het logo de pay-off Verzekerd van kwaliteit! mag gebruiken. Deze pay-off hebben we geïntegreerd in het logo. U mag dit logo gebruiken in plaats van  een van de bestaande versies van het keurmerklogo, met en zonder tekst.  

Download toolkit

Wilt u het logo met pay-off ook gebruiken op uw website of in drukwerk? Download dan onze toolkit. U vindt de toolkit op Dropbox. Let op: u negeert het aanmeldscherm op Dropbox door op het kruisje te klikken. U vindt in deze toolkit naast het logo ook de animatie over het Keurmerk, de brochure over het Keurmerk en voorbeeldteksten.


Stand van zaken thema-onderzoeken 2015

Momenteel lopen er een aantal onderzoeken bij de Stichting toetsing verzekeraars. Wij vertellen u graag wat de huidige stand van zaken is.

Thema-onderzoek over reisverzekeringen

Het eerste thema-onderzoek gaat over reisverzekeringen. Inmiddels hebben we alle bedrijfsbezoeken afgerond en ook de onderzoeksuitkomsten van VU Taal en Communicatie en ons consumentenpanel zijn bekend. We hebben de eerste conceptresultaten naar enkele keurmerkhouders gezonden en verwachten dat alle keurmerkhouders binnen twee weken de conceptrapportage hebben. De overkoepelende rapportage willen we in de loop van de maand mei opleveren.

Thema-onderzoek over informatie op websites

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start aan van het tweede thema-onderzoek, naar de beschikbaarheid, vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie op de websites van keurmerkhouders. We hebben al aardig wat websites beoordeeld en het onderzoek verloopt volgens planning. Naar verwachting sturen we voor de zomer (eind juni) de conceptrapportages naar de keurmerkhouders. Het overkoepelende rapport presenteren we in september.

Thema-onderzoek over letselschade en rechtsbijstand

In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over de inhoud van en werkwijze bij het derde thema-onderzoek. Dat onderzoek gaat over de Gedragscode Behandeling Letselschade en de kwaliteitscode Rechtsbijstand. Begin juni geven we in een informatiemail naar de keurmerkhouders aan hoe we dat thema aanpakken en welke informatie we nodig hebben voor het onderzoek.

Thema-onderzoek over klachtbehandeling

Vorige week hebben we met de AFM gesproken over de aanpak van het vierde thema-onderzoek. Dat onderzoek gaat over klachtbehandeling. We voeren dit uit in het laatste kwartaal van 2015 en begin volgend jaar. We spreken met de AFM over dit onderwerp omdat we onze aanpak willen laten aansluiten op het Dashboard Klantbelang Centraal van de AFM. We sturen in september een mailing naar de keurmerkhouders met daarin meer informatie over de inhoud en aanpak van het onderzoek en over de informatie die we van u nodig hebben. We informeren u in de laatste nieuwsbrief voor de zomer over de stand van zaken van het vierde thema-onderzoek.


Vertrek Joke Rouppe van der Voort

Vorige week dinsdag hebben we afscheid genomen van onze collega Joke Rouppe van der Voort. Zij bereikt binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd.

Betrokken collega

Joke was vanaf de start in 2009 betrokken bij de stichting onder meer in de functie van bestuurssecretaris. Haar taken worden door de andere collega’s overgenomen. Wij zijn Joke erg dankbaar voor haar betrokkenheid en inzet voor de stichting en het Keurmerk en wensen haar veel succes toe bij haar toekomstige activiteiten.


Lees het blog van Ron van Kesteren over Slachtofferwijzer!