In deze nieuwsbrief:

 • Informatie-uitvraag thema-onderzoek codes letselschade en rechtsbijstand
 • Jaarverslag Stv gepubliceerd
 • Uitloop overkoepelend rapport  over reisverzekeringen
 • Voortgang toets zelfregulering

Informatie-uitvraag thema-onderzoek codes letselschade en rechtsbijstand

In het derde kwartaal van 2015 onderzoeken we in ons derde thema-onderzoek de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Kwaliteitscode Rechtsbijstand (KRB). Begin juni kunnen onze keurmerkhouders de informatie-uitvraag en meer informatie over dit onderzoek tegemoetzien.

Wat onderzoeken we?

Het onderzoek naar  gaat over de volgende onderdelen van het Keurmerk:

 • norm 9: Letselschadebehandeling
 • norm 10: Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Bij rechtsbijstandsverzekeraars toetsen we ook norm 5: Product Approval Procedure en Product Review Procedure.

Welke keurmerkhouders onderzoeken we?

In het onderzoek betrekken we letselschadeverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars. We onderzoeken:

 • alle verzekeraars die zelfstandig of binnen het eigen concern letselschades behandelen. Als de verzekeraar dit uitbesteedt, dan valt hij buiten het onderzoek.
 • alle verzekeraars die rechtsbijstandsverzekeringen verkopen en/of rechtshulp verlenen.

Bureau-onderzoek en bedrijfsbezoeken

Voor het onderzoek vragen we informatie en documenten op bij de betreffende keurmerkhouders. Deze informatie zullen wij toetsen vanachter ons bureau. Daarnaast gaan we bij een aantal rechtshulpverleners op bedrijfsbezoek om te toetsen of de rechtshulpverlener in control is als het gaat om de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. We gaan bovendien in op de inhoud van het kwaliteitssysteem en de aanpak en opvolging van de interne audit. Bij specifieke rechtsbijstandsverzekeraars nemen we ook gelijk norm 5 over PAP/PARP mee in het onderzoek.

Planning

De planning van het onderzoek is als volgt:

 • Informeren keurmerkhouders over aanpak en uitvraag: begin juni 2015
 • Ontvangen informatie van keurmerkhouders: voor 17 juli
 • Bedrijfsbezoeken: augustus en september
 • Individuele rapporten klaar: september
 • Brancherapport klaar: begin oktober 

Meer weten?

Hebt u een vraag over het derde thema-onderzoek? Stel deze dan aan uw vaste contactpersoon bij de Stichting toetsing verzekeraars.


Jaarverslag Stv gepubliceerd

Het jaarverslag van de Stichting toetsing verzekeraars over 2014 staat op de website.

Bekijk het jaarverslag

Bekijk het jaarverslag over 2014 hier. Dit jaarverslag en eerdere jaarverslagen vindt u op de downloadpagina van onze website onder de kop Jaarverslagen en cijfers.


Uitloop overkoepelend rapport  over reisverzekeringen

Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar alle keurmerkhouders die een reisverzekering aanbieden. Momenteel zijn wij de individuele rapportages definitief aan het maken. Daarnaast beschrijven we onze algemene bevindingen in een overkoepelend rapport. Helaas lopen de afrondende werkzaamheden iets uit.

Eind juni klaar

Deze week sturen we de meeste individuele rapportages aan de betreffende keurmerkhouders. Een klein deel zal de individuele rapportage begin juni krijgen. Eind juni zullen we de overkoepelende rapportage klaar hebben en uitbrengen. 


Voortgang toets zelfregulering

In een eerdere nieuwsbrief meldden we de start van het SA 2015, waarmee we de naleving van elf algemeen bindende regelingen toetsen bij de leden van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraars hebben tot eind mei de tijd om de online vragenlijst in te vullen. In september leveren we het eindrapport op aan het Verbond.

Bedrijfsregeling 18

Naast deze beoordeling, toetsen we ook de naleving van Bedrijfsregeling 18 over netto regres. Deze regeling geldt per 1 januari 2015. De regeling schrijft voor dat cascoverzekeraars in de motorrijtuigbranche maximaal het bedrag dat zij zelf voor het herstel van de schade betalen, mogen verhalen op aansprakelijke partijen. Daarbij is de cascoverzekeraar verplicht om kortingen die hij bedingt bij schadeherstel- en reparatiebedrijven, in mindering te brengen op de schadefactuur die hij aan de aansprakelijke partij stuurt. We doen dit onderzoek bij zowel verzekeraars als bij een aantal gevolmachtigden.

Planning toets bedrijfsregeling 18

Volgende week zullen we de relevante verzekeraars en gevolmachtigden uitnodigen om de online vragenlijst in te vullen. Hierover zullen we eveneens in september aan het Verbond rapporteren.


Lees het blog van Ron van Kesteren over schade-experts!