In deze nieuwsbrief:

  • Stand van zaken thema-onderzoeken
  • Commissie van advies: nieuw lid en adviezen
  • Nieuwe auditor in dienst
  • Datum seminar bekend

Stand van zaken thema-onderzoeken

Begin juni hebben alle betrokken keurmerkhouders hun individuele rapport met resultaten van het eerste thema-onderzoek over de reisverzekering ontvangen. Vorige week hebben wij de informatie-uitvraag voor het derde thema uitgestuurd. Voor de goede orde zetten we de stand van zaken van alle thema-onderzoeken van dit jaar voor u op een rijtje.

Thema-onderzoek 1: reisverzekeringen

Het eerste thema-onderzoek is afgerond en het overkoepelende rapport is klaar. Dit rapport publiceren wij volgende week.

Thema-onderzoek 2: websites

In de afgelopen periode hebben wij de website van 44 keurmerkhouders onderzocht met een uitgebreide vragenlijst. Momenteel doen wij een consistentiecheck op alle individuele rapporten. Daarna ronden wij de individuele rapporten af en versturen wij deze naar de keurmerkhouders. Wij voorzien dat de afronding van de individuele rapporten iets langer duurt dan gepland. Keurmerkhouders ontvangen hun rapport uiterlijk in september. Het overkoepelende rapport brengen wij in oktober uit.

Thema-onderzoek 3: letselschadebehandeling en kwaliteitscode rechtsbijstand

Vorige week hebben wij de betrokken keurmerkhouders de informatie-uitvraag toegestuurd over het derde thema-onderzoek. Wij verwachten de gevraagde informatie uiterlijk op 24 juli van de betreffende keurmerkhouders. Bij een aantal keurmerkhouders gaan we op bedrijfsbezoek. De individuele rapportages sturen wij half november naar de betreffende keurmerkhouders toe. Begin december brengen we de overkoepelende rapportages uit.

Thema-onderzoek 4: klachten

De vierde thematische beoordeling in 2015 gaat over het klachtenmanagement en de klachtenbehandeling van alle aangesloten keurmerkhouders. Bij dit onderzoek werken wij (net als in thema 1) samen met de AFM. Dat betekent dat wij onze aanpak laten aansluiten op de beoordeling van de module Klachtenmanagement in het Dashboard Klantbelang Centraal zodat de AFM daar zelf geen onderzoek naar hoeft te doen. Eind augustus stemmen wij verdere details af met de AFM. Naar verwachting zullen wij u begin september vragen om in oktober informatie op te leveren voor ons bureau-onderzoek.


Commissie van advies: nieuw lid en adviezen

De commissie van advies adviseert het bestuur van de stichting over mogelijke aanpassingen in de keurmerknormen. De commissie van advies heeft een nieuw lid: Rob Dorscheidt. Hij volgt Nicole de Koning op. Daarnaast heeft de commissie drie adviezen geformuleerd voor mogelijke aanpassingen in de keurmerknormen.

Nieuw lid commissie van advies

Rob Dorscheidt is Business Development Executive bij AdviceGames. AdviceGames ontwikkelt games om consumenten bewuster te maken van geldzaken. Eerder werkte Dorscheidt in diverse managementfuncties bij de Consumentenbond: hij deed onderzoek naar financiële producten en hij behartigde de belangen van consumenten in Den Haag en Brussel. Dorscheidt volgt Nicole de Koning op, die in maart van dit jaar terugtrad. De Koning werkt bij TNO en is gespecialiseerd in consumentenonderzoek.
Op onze website vindt u alle commissieleden met hun functies.

Advies over normaanpassingen

De commissie van advies heeft in de afgelopen periode adviezen opgesteld over drie onderwerpen:

  • Hoe kunnen we NPS gebruiken om te toetsen of keurmerkhouders aan bepaalde keurmerkeisen voldoen?
  • Moeten we toetsen hoe keurmerkhouders omgaan met klantsignalen, bijvoorbeeld reviews?
  • Hoe kunnen we het gebruik van sociale media door keurmerkhouders meenemen in de keurmerknormen?

Het bestuur heeft deze adviezen van de adviescommissie overgenomen. Dat betekent dat we de drie bovengenoemde onderwerpen in ieder geval zullen meenemen in de normaanpassingen voor 2016.


Nieuwe auditor in dienst

In april lieten wij u weten dat wij op zoek waren naar een junior auditor. Inmiddels hebben we deze gevonden. Per 1 juli treedt Katherine Doxiadis bij ons in dienst.

De nieuwe junior auditor zal met onze andere drie auditors gaan beoordelen of (aspirant-) keurmerkhouders het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mogen verkrijgen of behouden. Katherine Doxiadis volgt Paul van Wissen op.


Datum seminar bekend

Houd uw agenda gereed: wij hebben een datum vastgesteld voor het seminar KKV: op naar 2020! U bent op 11 november van harte welkom in De Glazen Ruimte in Maarssen. Dagvoorzitter Rens de Jong en diverse sprekers loodsen u wederom op een energieke en interactieve manier door de middag heen.

KKV: op naar 2020!

Het Keurmerk bestaat inmiddels vijf jaar en we hebben 44 keurmerkhouders. We kijken terug en vooruit – wat  heeft vijf jaar Keurmerk opgeleverd? Wat moet er nog gebeuren aan klantgerichtheid bij verzekeraars? En wat gaat het Keurmerk doen met de normen en thema’s in 2016? Onze auditors, diverse externe sprekers en uzelf zullen actief bijdragen aan de middag.

Meer informatie volgt

Na de zomer kunt u meer informatie over het seminar tegemoetzien. In aankomende nieuwsbrieven houden wij u uiteraard op de hoogte!