Afronding en opvolging thema-onderzoek reisverzekering

Op 1 juli brachten wij het rapport uit van ons onderzoek naar de reisverzekeringen van keurmerkhouders. Dat heeft veel media-aandacht opgeleverd. Behalve de vakmedia hadden ook publieksmedia interesse in ons onderzoeksrapport. Op de websites nos.nl, nu.nl en Telegraaf.nl staat een artikel. Daarnaast was Ron van Kesteren te horen in het
Radio 1-journaal. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Uiterlijk op
15 september willen we van alle getoetste keurmerkhouders een plan van aanpak ontvangen voor de opvolging van onze aanbevelingen.

Aanbevelingen opvolgen

In juni hebben alle 24 getoetste keurmerkhouders hun individuele rapport ontvangen. Daarin staan diverse bevindingen en aanbevelingen. Daarbij hebben we aangegeven dat we uiterlijk 15 september een reactie willen ontvangen over de opvolging van onze bevindingen en aanbevelingen. In het plan van aanpak willen wij in ieder geval alle aanbevelingen terugzien, met de aanpak voor opvolging. Daarnaast verwachten wij een concrete planning voor de opvolging.

Niet alleen nuttig voor reisverzekeraars

Het themarapport is niet alleen interessant voor reisverzekeraars. Ook andere keurmerkhouders kunnen de goede voorbeelden toepassen op hun eigen verzekeringen. U bekijkt het themarapport hier en de visuele samenvatting hier.

Vragen?

Hebt u een vraag over het plan van aanpak? Neem dan contact met ons op.


Samenwerking met de AFM

Onlangs hebben wij weer een overleg gehad met de AFM over de samenwerking tussen Stv en de AFM. In dit artikel kijken we terug en vooruit op de samenwerking.

Terugblik

De samenwerking tussen Stv en de AFM is gestart in 2013. Aanleiding was (en is) het Dashboard Klantbelang Centraal. In 2013 hebben we bij de module klantinformatie enkele onderdelen getoetst bij de zes grote verzekeraars en die informatie met de AFM gedeeld. De AFM heeft vervolgens de beoordeling afgerond, mede op basis van onze bevindingen. In 2014 hebben we wederom voor de module klantinformatie samengewerkt. Nu hebben wij de gehele beoordeling van de module gedaan en de AFM-rapportage geschreven.

Positieve ervaring

De samenwerking verloopt goed. Een van de medewerkers van de AFM heeft recent in een presentatie voor VIDE (beroepsvereniging van toezichtprofessionals) de casus van de samenwerking tussen Stv en de AFM aangedragen als positief voorbeeld.

Vervolg samenwerking

Voor het volgende Dashboard Klantbelang Centraal zijn we voornemens om de klachtenbehandeling te toetsen. De AFM zal contact opnemen met de grote zes verzekeraars om deze werkwijze te bespreken. De opzet is dat wij de gehele beoordeling van de module doen en de AFM voorzien van het beoordelingsrapport en rapportcijfers van de zes grote verzekeraars. De andere keurmerkhouders beoordelen we in hetzelfde stramien, maar die resultaten delen we niet met de AFM.


Vanwege de vakanties is dit tot september de laatste nieuwsbrief. Wij wensen u een fijne zomer!