Plaatsen resultaten KTO’s Verbond

Binnen een maand nadat de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van het Verbond van Verzekeraars zijn uitgekomen, moeten verzekeraars de resultaten op hun website publiceren. Binnen twee maanden na publicatie op hun website, moeten verzekeraars aangeven of en zo ja, welke verbeteracties zij oppakken naar aanleiding van het KTO. Onlangs kwam het KTO Schade uit.

KTO binnen een maand publiceren

Onlangs heeft het Verbond van Verzekeraars de resultaten van het KTO Schade gepubliceerd. Hebt u hieraan meegedaan? Dan moet u de resultaten binnen een maand nadat u deze hebt ontvangen, op uw website zetten en vervolgens binnen twee maanden de verbeteracties publiceren.

Eigen KTO

Doet u niet mee met het KTO van het Verbond, maar houdt u een eigen KTO? Wilt u de resultaten dan zodra deze bekend zijn met onze auditors delen? Dit is niet alleen bedoeld voor de beoordeling, maar ook zodat wij op onze website de recentste KTO-cijfers kunnen publiceren.


Stand van zaken thema-onderzoeken

In augustus en september hebben alle betrokken keurmerkhouders hun individuele rapport ontvangen met resultaten van het tweede thema-onderzoek over de website. Inmiddels zijn we ook al aan de slag met het derde thema-onderzoek over letselschadebehandeling en de kwaliteitscode rechtsbijstand en hebben we de uitvraag gedaan voor het vierde thema-onderzoek over klachten. In dit artikel zetten we de stand van zaken van een aantal thema-onderzoeken voor u op een rijtje.

Thema-onderzoek 2: websites

Eind oktober hebben wij de definitieve individuele rapporten naar de keurmerkhouders verstuurd en de overkoepelende rapportage uitgebracht. Wij hebben bovendien gevraagd om een plan van aanpak voor de aanbevelingen in het rapport. Vergeet u niet dit plan van aanpak voor 25 januari 2016 naar ons toe te sturen?

Thema-onderzoek 3: letselschadebehandeling en kwaliteitscode rechtsbijstand

Inmiddels hebben alle keurmerkhouders hun individuele rapport in concept ontvangen en daarop gereageerd. Voor de kerst brengen wij het overkoepelende rapport uit met daarin de totaalresultaten, begeleid door een persbericht.

Thema-onderzoek 4: klachten

De vierde thematische beoordeling in 2015 gaat over het klachten-management en de klachtenbehandeling van alle keurmerkhouders. Momenteel zijn wij met de bedrijfsbezoeken aan de slag tot en met maart 2016. Zes tot acht weken na het bedrijfsbezoek zullen wij de individuele rapporten opleveren. Daarna brengen we het overkoepelende rapport uit.

Hebt u de foto’s van het seminar al bekeken? Bekijk ze hier!