In deze nieuwsbrief

  • Plaatsen resultaten KTO Leven Verbond
  • 42 verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren
  • Opvolging thema-onderzoek websites

Plaatsen resultaten KTO Leven Verbond

Binnen een maand nadat de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van het Verbond van Verzekeraars zijn uitgekomen, moeten verzekeraars de resultaten op hun website publiceren. Binnen twee maanden na publicatie op hun website, moeten verzekeraars aangeven of en zo ja, welke verbeteracties zij oppakken naar aanleiding van het KTO. Onlangs kwam het KTO Leven uit.

KTO binnen een maand publiceren

Onlangs heeft het Verbond van Verzekeraars de resultaten van het KTO Leven gepubliceerd. Hebt u hieraan meegedaan? Dan moet u de resultaten binnen een maand nadat u deze hebt ontvangen, op uw website zetten en vervolgens binnen twee maanden de verbeteracties publiceren.

Eigen KTO

Doet u niet mee met het KTO van het Verbond, maar houdt u een eigen KTO? Wilt u de resultaten dan zodra deze bekend zijn met onze auditors delen? Dit is niet alleen bedoeld voor de beoordeling, maar ook zodat wij op onze website de recentste KTO-cijfers kunnen publiceren.

Laatste KTO in deze vorm

Het KTO Leven was het laatste KTO in deze vorm. Het Verbond van Verzekeraars heeft het klanttevredenheidsonderzoek namelijk vervangen door de klantmonitor. Wij zullen het handboek hier op aanpassen en u daarover informeren. In juni 2016 moet de eerste klantmonitor verschijnen op een speciale website. In de resultaten maakt het Verbond zichtbaar welke verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hebben.


42 verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Verzekeraar Erasmus Leven is per 1 januari 2016 opgegaan in moederbedrijf Delta Lloyd. Daarmee is deze verzekeraar automatisch geen keurmerkhouder meer. Omdat Unigarant ook is gestopt met het Keurmerk, zijn er nog 42 verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Merendeel premievolume

De 42 keurmerkhouders zijn goed voor ruim twee derde van het totale premievolume. Het premievolume is het totaal van alle premies die verzekerden betalen voor hun verzekering. Op de pagina met keurmerkhouders vindt u alle verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.


Opvolging thema-onderzoek websites

Eind oktober 2015 brachten wij het onderzoeksrapport uit over de websites van keurmerkhouders. Uiterlijk voor 25 januari a.s. willen we van alle getoetste keurmerkhouders een plan van aanpak ontvangen voor de opvolging van onze aanbevelingen.

Aanbevelingen opvolgen

In oktober hebben alle getoetste keurmerkhouders, hun individuele rapport ontvangen. Daarin staan diverse bevindingen en aanbevelingen. Daarbij hebben we aangegeven dat we uiterlijk voor 25 januari een reactie willen ontvangen over de opvolging van onze bevindingen en aanbevelingen. In het plan van aanpak willen wij in ieder geval alle aanbevelingen terugzien, met de aanpak voor opvolging. Dit verzoek geldt voor de aanbevelingen bij de keurmerknormen uit het rapport.


Hebt u het gastblog van Fred de Jong over samenwerking tussen keurmerkhouders en adviseurs al gelezen? U vindt het blog op onze website.