In deze nieuwsbrief

  • Schrijf u in voor de themabijeenkomst klachten
  • Individuele resultaten uit het thema-onderzoek publiceren
  • Wijzigingen handboek

Schrijf u in voor de themabijeenkomst klachten

Op 21 juni a.s. organiseren wij speciaal voor keurmerkhouders een themabijeenkomst over klachten bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Bent u keurmerkhouder en wilt u weten wat de resultaten zijn uit het thema-onderzoek naar klachten? Wilt u leren van het klachtenbeleid van uw collega-verzekeraars? Schrijf u dan in voor de themabijeenkomst.

Programma

De themabijeenkomst is bedoeld om u de resultaten uit het thema-onderzoek naar klachten te laten weten en om best practices te delen. Daarom laten wij een aantal keurmerkhouders onder wie Zilveren Kruis en a.s.r. aan het woord over hun aanpak op een specifiek onderdeel van het klachtenbeleid. De tijdsindeling is als volgt:

13.00 uur      Inloop met koffie en thee

13.30 uur      Opening

13.40 uur      Inhoudelijk programma

16.50 uur      Afsluiting en borrel

Voor wie?

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor keurmerkcoördinatoren en andere medewerkers van verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren die werken met klachten. Coördineert u de keurmerkactiviteiten van meerdere labels? Wijs de keurmerkbetrokkenen bij de verschillende labels dan op deze bijeenkomst.

Waar en wanneer?

Wij organiseren de themabijeenkomst op 21 juni a.s. Wij zijn te gast bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag waar de bijeenkomst zal plaatsvinden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Vragen?

Hebt u vragen over de bijeenkomst? Stuur uw vraag dan naar info@toetsingverzekeraars.nl, of stel uw vraag aan uw vaste contactpersoon bij de stichting.


Individuele resultaten uit het thema-onderzoek publiceren

Onlangs vroeg een keurmerkhouder ons of hij zijn individuele resultaten uit een thema-onderzoek mocht opnemen in zijn jaarverslag. Dit mag, mits de keurmerkhouder rekening houdt met een aantal criteria.

Criteria om te mogen publiceren

Keurmerkhouders mogen publiceren over hun individuele resultaten uit thema-onderzoeken als de stichting het betreffende thema-onderzoek al openbaar heeft gemaakt. Daarbij geldt het volgende:

  • U kunt informatie uit het overkoepelende rapport gebruiken om te publiceren. Deze rapporten staan op de downloadpagina van onze website onder het kopje ‘Thema-onderzoeken’.
  • U mag ook vertellen dat u als good practice bent opgenomen in het onderzoek, als dit het geval is.
  • Als u informatie uit het individuele rapport wilt publiceren, moet u die informatie aan ons voorleggen, zodat wij kunnen bekijken of de informatie een volledig en goed beeld geeft van de situatie.

In het algemeen: bij twijfel kunt u de tekst altijd eerst aan ons voorleggen.


Wijzigingen handboek

Onlangs hebben wij twee wijzigingen doorgevoerd in ons handboek. Deze gaan over de vervanging van het klanttevredenheidsonderzoek door de klantmonitor van het Verbond van Verzekeraars en de tekst over de kosten voor verzekeraars die wij voor de tweede keer beoordelen.

Tekstwijziging over facturering

Op de laatste pagina van het handboek lichten wij toe hoe onze facturering werkt. In de tekst was niet duidelijk opgenomen dat keurmerkhouders die een jaar na het behalen van het Keurmerk de tweede, volledige toetsing doorlopen, daarvoor een aanvulling op het jaartarief moeten betalen. Dit hebben wij nu verduidelijkt in de tekst.

Wijziging over klantmonitor

Zoals u wellicht weet, vervangt het Verbond van Verzekeraars het huidige klanttevredenheidsonderzoek (KTO) binnenkort door de klantmonitor. Wij hebben onze handboektekst hier op aangepast.


Hebt u het nieuwste blog van Ron van Kesteren al gelezen over ons onderzoek naar klantcontact?