In deze nieuwsbrief

  • Informatie-uitvraag thema Claimafhandeling
  • Bijeenkomsten over nieuwe handboek en thema Claimafhandeling
  • Openingstijden feestdagen

Informatie-uitvraag thema Claimafhandeling

Begin 2018 starten we met het thema-onderzoek Claimafhandeling. Het normenkader hiervoor is al een poos bekend, maar onlangs hebben we ook de informatie-uitvraag voor dit thema aan alle keurmerkhouders toegestuurd.

Wat bedoelen we met ‘claims’?

De term ‘claim’ lijkt vooral te verwijzen naar schadeverzekeraars. Toch bedoelen we deze term in de breedste zin van het woord. Bij zorgverzekeraars verstaan wij hieronder naast declaraties, ook machtigingen en goedkeuringen. Bij levensverzekeringen gaat het er vooral om wat er gebeurt bij uitkeringen, waardeoverdracht, afkoop en expiraties. Bij keurmerkhouders die tevens rechtshulpverlener zijn, gaat het om hoe de klant een zaak kan aanmelden, maar ook om voorlichting aan de klant over de vrije advocaatkeuze.

Benchmark

Wij ronden dit thema-onderzoek weer af met een themarapportage en een benchmark. De benchmark geeft aan hoe alle keurmerkhouders presteren op de onderdelen van het thema-onderzoek. Bij het thema-onderzoek Claimafhandeling gaat het om de score op de volgende vijf onderwerpen:

  • Beleid en praktijk;
  • Toetsing en verbetering;
  • Aansturing schadebehandelaars en -experts;
  • Claimafhandeling door gevolmachtigd agenten;
  • Transparantie en communicatie.

Vragen?

Hebt u een vraag over de informatie-uitvraag of over het thema-onderzoek Claimafhandeling? Stel deze dan tijdens een van onze informatiebijeenkomsten (zie volgend bericht), stuur een e-mail naar info@keurmerkverzekeraars.nl, of neem contact op met uw contactpersoon bij de stichting.


Bijeenkomsten over nieuwe handboek en thema Claimafhandeling

Tijdens de themabijeenkomst op 1 november presenteerden wij het nieuwe keurmerkhandboek. Omdat de keurmerkaanpak behoorlijk wijzigt, organiseren wij een aantal bijeenkomsten om het nieuwe handboek nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. Daarbij gaan we tevens in op het eerste thema-onderzoek van 2018: thema Claimafhandeling.

Drie bijeenkomsten

In december en januari organiseren wij op verschillende plaatsen in het land drie bijeenkomsten bedoeld voor keurmerkcoördinatoren. Wij zullen relevante uitkomsten van deze bijeenkomsten vermelden in de volgende nieuwsbrief. De inschrijving voor de bijeenkomsten in december is overigens gesloten. Voor de bijeenkomst op 9 januari kunt u zich nog aanmelden.

Nieuwe keurmerkaanpak en uw website

Beschrijft u op uw website hoe het Keurmerk werkt? Dan is het handig om na te gaan of deze beschrijving nog altijd aansluit op de nieuwe keurmerkaanpak. Wij werken bijvoorbeeld niet meer met prestatiegebieden, maar met kernwaarden. Voor voorbeeldteksten raadpleegt u onze toolkit. Deze kunt u ook terugvinden op de downloadpagina van onze website.


Openingstijden feestdagen

De feestdagen komen eraan! Ons kantoor is op de dagen tussen kerst en oud en nieuw gesloten.

De openingstijden

Van maandag 25 december tot en met maandag 1 januari zijn wij gesloten. Vanaf dinsdag 2 januari zijn wij weer open.

Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een goed 2018!