In deze nieuwsbrief

 • Best scorende keurmerkhouders in het zonnetje gezet
 • Gerard ten Brincke nieuw bestuurslid Stv
 • Uw bestanden veiliger versturen
 • Thema-onderzoek Medische acceptatie

Best scorende keurmerkhouders in het zonnetje gezet

Op woensdagmiddag 18 april ontvingen elf keurmerkhouders een beker tijdens de uitreikingsbijeenkomst van het Keurmerk. Deze elf keurmerkhouders hebben de afgelopen drie jaar niet alleen bewezen dat zij aan alle normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voldoen, maar ook dat zij dit beter doen dan de andere keurmerkhouders.

Alle keurmerknormen getoetst

In de afgelopen drie jaren toetsten we met acht thema-onderzoeken alle zestien keurmerknormen. Keurmerkhouders moeten op alle normen voldoende scoren om het Keurmerk te behouden. In een aantal gevallen deden we een hertoets, omdat de score in eerste instantie onvoldoende was.

Lastige normen

Bij enkele normen hebben we meer verbetermogelijkheden voor keurmerkhouders geconstateerd dan bij de andere normen. De normen over heldere voorlichting en het goed vindbaar op de site plaatsen van relevante informatie blijven bijvoorbeeld aandacht vragen. Dat geldt ook voor de norm over het realiseren van de beloofde reactietermijn. Dit is de reactietermijn die de keurmerkhouder zelf bepaalt. Dat zijn dan ook onderwerpen waar wij in de komende thema-onderzoeken aandacht aan blijven schenken.

Keurmerkcertificaat uitgereikt

Stv-bestuursvoorzitter Elly Blanksma reikte gisteren aan alle keurmerkhouders het keurmerkcertificaat uit. Daarmee hebben de keurmerkhouders hét bewijs in handen dat zij zijn getoetst en keurmerkwaardig zijn bevonden.

Tien themawinnaars, één keurmerkwinnaar

Tijdens de feestelijke middag op Parc Broekhuizen in Leersum hebben we elf verzekeraars een beker uitgereikt. De best presterende keurmerkhouders per thema-onderzoek zijn:

 • Thema Reisverzekering: Nationale-Nederlanden
 • Thema Websites: Zilveren Kruis
 • Thema Letselschade*: ZLM Verzekeringen
 • Thema Rechtsbijstand*: Stichting Achmea Rechtsbijstand    
 • Thema Klachten: ABN AMRO Verzekeringen en OHRA
 • Thema Klantcontact: Pro Life
 • Thema Overlijdensrisicoverzekering: FBTO
 • Thema Fraudebeleid: OHRA
 • Thema Kwaliteitsverbetering: Generali

*Deze twee onderwerpen zitten in één thema-onderzoek.

FBTO kreeg de beker voor de hoogste score op alle zestien keurmerknormen.

Winnaars thema-onderzoekenWinaars thema-onderzoeken

Speeches AFM, Verbond en Stv

Tijdens de middag deelden Jan Boerboom, hoofd Toezicht Service Centrum bij de AFM, Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars en Elly Blanksma, bestuursvoorzitter van Stv hun visie op het Keurmerk en klantgerichtheid.

Jan Boerboom legde uit waarom de AFM zoveel waarde hecht aan de samenwerking met de stichting. Hij gaf aan veel respect te hebben voor verzekeraars die zichtbaar willen maken dat zij klantgericht werken en bereid zijn zich daarop te laten toetsen. Richard Weurding gaf in gesprek met dagvoorzitter Rens de Jong aan dat het Keurmerk de hoeksteen is van de zelfregulering van het Verbond. Elly Blanksma wees de aanwezigen erop dat de sector weliswaar steeds klantgerichter gaat werken, maar dat we niet op onze lauweren mogen rusten. Klantgericht werken is een voortdurend aandachtspunt.

Foto’s binnenkort beschikbaar

Alle keurmerkhouders die wij op de foto hebben gezet tijdens de overhandiging van het Keurmerkcertificaat, ontvangen deze foto volgende week digitaal van ons. Ook kunt u de foto’s die van het evenement gemaakt zijn, binnenkort terugvinden op onze website.

Ga naar de website

Op de keurmerkwebsite kunt u de speeches van de AFM en Stv nalezen. Daar vindt u overigens ook alle rapporten van de thema-onderzoeken.


Gerard ten Brincke nieuw bestuurslid Stv

Gerard ten Brincke (62 jaar) is per 18 april 2018 bestuurslid van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Ten Brincke was tot 1 april 2016 directievoorzitter van recreatieverzekeraar De Europeesche. ‘Het is belangrijk dat zowel de kennis van verzekeraars als de stem van de klant goed zijn vertegenwoordigd in ons bestuur. Gerard brengt veel kennis mee over het verzekeringsvak en is daarom een waardevolle aanvulling voor ons bestuur’, aldus Elly Blanksma, voorzitter van Stv.

Ten Brincke neemt het bestuurslidmaatschap over van Danny van der Eijk die ruim twee jaar in het bestuur van Stv heeft gezeten. Van der Eijk werd onlangs voorzitter van de raad van commissarissen van Univé en die functie is niet te combineren met het bestuurslidmaatschap van Stv.

Over Gerard ten Brincke

Gerard ten Brincke (62 jaar) was tot 1 april 2016 directievoorzitter van De Europeesche. Daarvoor was hij onder andere directeur Schade bij a.s.r. Ten Brincke: ‘Ik heb de toegevoegde waarde van het Keurmerk van dichtbij meegemaakt bij De Europeesche. Ik vind het belangrijk dat verzekeraars het klantbelang daadwerkelijk centraal stellen en ik kijk ernaar uit om daar als bestuurslid aan bij te dragen.’

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars bestaat momenteel uit vier leden, van wie er twee uit de verzekeringsbranche komen (Gerard ten Brincke en Jan Steenman, beide voormalig directievoorzitter De Europeesche). Het andere bestuurslid heeft een consumentenprofiel (Hein Albeda, zelfstandig adviseur). Onafhankelijk voorzitter is Elly Blanksma, burgemeester van de gemeente Helmond.


Uw bestanden veiliger versturen

Wij ontvangen en versturen veel gevoelige informatie. Dat gaat soms met een filesharing-systeem dat een keurmerkhouder ons aanbiedt, maar veelal via e-mail. Dat is niet veilig en daarom hebben we gekozen voor een eigen oplossing: FileCap.

Testfase succesvol afgesloten

Met FileCap kunnen wij bestanden beveiligd versturen en ontvangen. Onlangs rondden we de testfase af van dit nieuwe systeem. Dit houdt in dat we het systeem gaan gebruiken voor het versturen en ontvangen van gevoelige informatie.

Wat merkt u hiervan?

Wat u merkt van FileCap is dat als wij u bestanden versturen, u een e-mail ontvangt met een link naar de beveiligde FileCap-omgeving. Daar kunt u de bestanden downloaden.

Als wij vertrouwelijke bestanden van u verwachten, dan sturen wij u een e-mail met daarin een link naar de FileCap-omgeving. Daar kunt u vervolgens uw bestanden uploaden.

Vragen?

Hebt u nu of tijdens het gebruik vragen over het gebruik van FileCap? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via info@keurmerkverzekeraars.nl, of bel naar 070 750 82 15.


Thema-onderzoek Medische acceptatie

De bedrijfsbezoeken voor het thema-onderzoek Claimafhandeling zijn momenteel in volle gang. Toch bereiden wij ons ook voor op het volgende thema-onderzoek. Dit zal gaan over medische acceptatie. Medische acceptatie is voor de verzekeraar en zijn toekomstige klant een belangrijk proces. Immers, dit traject bepaalt of en onder welke voorwaarden de verzekeraar de toekomstige klant kan accepteren. En toekomstige klanten moeten kunnen rekenen op een zorgvuldige beoordeling van hun aanvraag.

Normenkader klaar

Het normenkader voor dit thema-onderzoek is bijna klaar. Ook werken wij momenteel aan de informatie-uitvraag. Het thema-onderzoek Medische acceptatie zal bestaan uit drie onderdelen, namelijk:

 • Beleid en praktijk
 • Transparantie en communicatie
 • Reactietermijnen

Planning

U kunt het definitieve normenkader begin mei tegemoetzien. Wij zullen het kader dan op de downloadpagina van onze website plaatsen en u ontvangt van ons een bericht. De informatie-uitvraag kunt u medio mei verwachten.