In deze nieuwsbrief

  • Start thema-onderzoek Medische acceptatie
  • Geactualiseerde animatie over het Keurmerk

Start thema-onderzoek Medische acceptatie

In augustus 2018 starten we met het thema-onderzoek Medische acceptatie. Het normenkader hiervoor hebben keurmerkhouders inmiddels ontvangen en het staat op de website. Vandaag stuurden we keurmerkhouders de informatie-uitvraag voor dit thema toe.

Reikwijdte onderzoek

Het thema-onderzoek Medische acceptatie gaat over het medisch acceptatieproces bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. Bij een keurmerkhouder die beide verzekeringen aanbiedt, richten we ons in dit onderzoek alleen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Benchmark

Wij ronden dit thema-onderzoek weer af met een themarapportage en een benchmark. De benchmark geeft aan hoe alle keurmerkhouders presteren op de onderdelen van het thema-onderzoek. Bij het thema-onderzoek Medische acceptatie gaat het om de score op de volgende drie onderwerpen:

  1. Beleid en praktijk;
  2. Transparantie en communicatie;
  3. Reactietermijnen.

Vragen?

Wij bellen alle keurmerkcoördinatoren nadat we de informatie-uitvraag hebben verstuurd om mogelijke vragen en praktische zaken te bespreken. Hebt u dus een vraag over het thema-onderzoek Medische acceptatie? Dan kunt u die stellen in dat gesprek. Uiteraard bent u ook voor of na dit gesprek van harte welkom om uw vragen te stellen. Stuur een e-mail naar info@keurmerkverzekeraars.nl, of neem contact op met uw contactpersoon bij de stichting.


Geactualiseerde animatie over het Keurmerk

Enkele jaren geleden maakten we een animatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De animatie geeft kort weer wat het Keurmerk is en waar het voor staat. Onlangs hebben wij deze animatie geactualiseerd.

Verwijzing filmpje aanpassen

Verwijst u op uw website naar de animatie op Youtube? Dan moet u de verwijzing aanpassen naar deze link. Hebt u het filmbestand op uw server gezet en verwijst u daarnaar? Dan moet u dit bestand vervangen door het nieuwe bestand. U downloadt dit bestand via Dropbox. Kies hierbij voor de map ‘Toolkit communicatie’.

Wat is er gewijzigd?

In 2011 toetste de Raad voor Accreditatie het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor publicatie op de website Consuwijzer. In de animatie verwezen we naar deze toets door de Raad voor Accreditatie. Inmiddels bestaat de keurmerkenpagina niet meer op de site van de Consuwijzer. We hebben daarom de passage verwijderd die vertelt dat we als Keurmerk gekeurd zijn. Overigens bereiden we ons voor op een aanvraag voor accreditatie door de Raad voor Accreditatie.


PS: het jaarverslag over 2017 staat op onze website. Bekijk het hier!