In deze nieuwsbrief

  • Turien & Co. Assuradeuren behaalt Keurmerk Klantgericht Verzekeren
  • Marco Loos nieuw bestuurslid Stv
  • Themabijeenkomst Claim en stand van zaken thema’s 

Turien & Co. Assuradeuren behaalt Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Turien & Co. Assuradeuren heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. Op dit moment is Turien & Co. de enige gevolmachtigd agent met het Keurmerk. Daarmee toont Turien & Co. aan dat het onder meer voldoet aan de normen voor begrijpelijke en eerlijke voorlichting, klantgerichte klachtenbehandeling en een goede bereikbaarheid. Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars: ‘Het is goed dat ook gevolmachtigden het Keurmerk aanvragen én behalen; dat draagt bij aan meer klantgerichtheid in de verzekeringsbranche.’

Toegevoegde waarde

Femke Bakker van Turien & Co: ‘Wij kunnen ons erg vinden in de normen die het Keurmerk stelt en het helpt ons in het streven naar het continu verbeteren van onze dienstverlening.’

Uitreiking keurmerkcertificaat aan Turien

Uitreiking keurmerkcertificaat aan Turien. Van links naar rechts: Jan Hamburger, Femke Bakker, Ron van Kesteren (Stv), Peter van Geijtenbeek en Maika Mak

Voldoen aan de keurmerknormen

Om volmachtbedrijven te toetsen, hanteert de Stichting toetsing verzekeraars dezelfde normen als bij verzekeraars. Van Kesteren: ‘De klant maakt geen onderscheid tussen verzekeraars en gevolmachtigden, dus doen wij dat ook niet. Met het Keurmerk bewijzen gevolmachtigden dat zij de klant minstens met dezelfde kwaliteit bedienen als verzekeraars met het Keurmerk dat doen.’

Over Turien & Co.

Turien & Co. richt zich op vijf kernproposities: Automotive, Premium, Financial Lines, Goed Werkgeverschap en Inkomen. Turien & Co. onderscheidt zich door persoonlijke, vakkundige en maatwerkdienstverlening.


Marco Loos nieuw bestuurslid Stv

Professor doctor Marco Loos (48) is per 1 juli 2018 benoemd tot bestuurslid van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Loos is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Marco neemt zeer veel kennis mee over onder meer het consumentenrecht. Dat maakt hem tot een waardevolle aanvulling voor ons bestuur’, aldus Elly Blanksma, voorzitter van Stv.

Loos neemt het bestuurslidmaatschap over van Willem van Boom die zeven jaar in het bestuur van Stv heeft gezeten.

Over Marco Loos

Marco Loos (48) heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 1998 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2005 is hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is medeverantwoordelijk voor een uitgebreide studie voor de Europese Commissie naar hoe consumenten omgaan met algemene voorwaarden (2016) en auteur van een handboek op het terrein van algemene voorwaarden (derde druk 2018). Loos maakt deel uit van de raad van toezicht van de Consumentenbond (sinds 2015).

Loos: ‘Als bestuurslid bij Stv wil ik bijdragen aan betere informatieverstrekking en een betere behandeling van geschillen door verzekeraars. Het vertrouwen in verzekeraars is de afgelopen jaren danig op de proef gesteld, met affaires als de woekerpolis als dieptepunt. Het is in het belang van verzekeraars én consumenten dat dat vertrouwen wordt hersteld. Een benadering waarbij de klant centraal wordt gesteld – met woord én daad – is daartoe essentieel. Het Keurmerk is daartoe een belangrijk instrument.’

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars bestaat met de toetreding van Marco Loos uit vijf leden, van wie er twee uit de verzekeringsbranche komen (Gerard ten Brincke en Jan Steenman, beiden voormalig directievoorzitter De Europeesche). De andere twee bestuursleden hebben een consumentenprofiel (Hein Albeda, zelfstandig adviseur en Marco Loos). Onafhankelijk voorzitter is Elly Blanksma, burgemeester van de gemeente Helmond.


Themabijeenkomst Claim en stand van zaken thema’s 

Op 1 november organiseren wij een bijeenkomst over het thema-onderzoek Claimafhandeling. Reserveer deze datum dus alvast in uw agenda. Keurmerkhouder NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken is deze keer gastheer. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Afronding thema Claimafhandeling

Momenteel ronden we de bedrijfsbezoeken voor het thema-onderzoek Claimafhandeling af en richten we ons op de overkoepelende rapportage. Zoals u gewend bent, zullen wij een benchmark uitbrengen. Ook presenteren wij good practices die wij hebben gezien in het afgelopen halfjaar. Op 1 november presenteren wij het onderzoeksrapport tijdens de themabijeenkomst Claimafhandeling. De deelnemers krijgen een exemplaar van het onderzoeksrapport mee naar huis. Wij koppelen de individuele keurmerkhouders enkele dagen voor de themabijeenkomst terug waar zij staan in de benchmark.

Start onderzoek Medische acceptatie

Momenteel is ons secretariaat aan de slag om de bedrijfsbezoeken voor het thema Medische acceptatie in te plannen. Vanaf augustus vinden de eerste bedrijfsbezoeken plaats. Aan het eind van het jaar ronden we dit thema-onderzoek af met een themarapportage en een bijeenkomst.

Normenkader thema Klacht- en feedbackmanagement

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan het normenkader voor het thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement. Binnen twee weken sturen wij dit normenkader naar de keurmerkcoördinatoren. We starten tegen het einde van dit jaar met dit onderzoek en zullen bij keurmerkhouders die zich hiervoor hebben opgegeven, ook de Gouden Oor Standaard toetsen.