Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 5 | september 2011

 

In deze nieuwsbrief:

  • Ardanta behaalt KKV
  • Inschrijving seminar 12 oktober geopend
  • Ervaringen met de eerste reguliere beoordeling
  • Instelling Monitoring Commissie Verzekeraars

Ardanta behaalt Keurmerk Klantgericht Verzekeren


Stv-directeur Ron van Kesteren (l) en Koos Bloemhof, adjunct-directeur van Ardanta (r)

Uitvaartverzekeraar Ardanta heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. De Stichting toetsing verzekeraars feliciteert deze verzekeraar van harte met het keurmerk.

 
Inmiddels hebben 37 verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Kijk hier voor het overzicht met alle keurmerkverzekeraars.

 

 

Inschrijving seminar Klantgericht Verzekeren geopend!


Hebt u zich nog niet ingeschreven voor het seminar Klantgericht Verzekeren op 12 oktober? Doe dat dan alsnog! Op het programma staan de nieuwe keurmerknormen, vier workshops over klantgerichtheid en een paneldiscussie.

 

Meld u aan
Voor meer informatie, het precieze programma en om aan te melden gaat u naar onze website. Het seminar vindt plaats in de Lindenhof te Delft.

 

 

 

Zeg het voort
Kunt u niet aanwezig zijn? Wijs uw collega dan op dit seminar. Willen meer collega’s naar het seminar komen? Stuur dan een e-mail naar info@toetsingverzekeraars.nl. Vermeld in uw mail de naam, contactgegevens en functie van uw collega(’s). Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of er nog plaats is.

 

 

Eerste reguliere beoordeling

“Optimale dienstverlening is ons gezamenlijk belang”

Onlangs rondde Stv de eerste reguliere beoordeling af bij de Zeeuwse verzekeraar ZLM. Manager Marketing en Communicatie bij ZLM, Hubèr Rentmeester, deelt zijn ervaringen. “Met openheid bereik je het beste resultaat!”

 

Wat is de reguliere beoordeling?
Ongeveer een jaar nadat een verzekeraar het KKV heeft verkregen, beoordeelt Stv de organisatie opnieuw (reguliere beoordeling). Dan toetst Stv of de verzekeraar nog voldoet aan alle keurmerknormen. In de reguliere beoordeling toetst Stv verzekeraars met nadruk op de werking in de praktijk. Iedere twee jaar doet Stv de reguliere beoordeling opnieuw. 

 

Leerzaam
Rentmeester: “Voor ons was het traject van de eerste reguliere beoordeling intensief, maar leerzaam. Allereerst hebben we zelf audits gedaan en vervolgens heeft Stv dat ook gedaan. In de gesprekken was veel openheid. Daardoor hebben we veel van elkaar geleerd. Bijvoorbeeld bij onze aanpak, maar ook als het gaat om het vastleggen van procedures.” En als Rentmeester het traject van de initiële beoordeling vergelijkt met de reguliere beoordeling? “Het traject loopt vloeiend door, zou je kunnen zeggen. Als je na de initiële beoordeling aan de eisen blijft voldoen, moet je ook goed door de reguliere beoordeling heen kunnen komen.”

 

Toch herschrijven
“Ondanks de goedkeuring van [het externe taalbureau, red.] Gryps was het reguliere beoordelingstraject voor ons toch aanleiding om alle correspondentie kritisch onder de loep te nemen. Daar zijn we inmiddels mee gestart. Na de initiële beoordeling hadden we ook al besloten onze voorwaarden te herschrijven naar B1-niveau. Dat project is inmiddels nagenoeg afgerond en de herschreven voorwaarden voor motorrijtuigen hebben we zelfs al ingevoerd.”

 

Tips
Rentmeester heeft de volgende tips voor andere verzekeraars die de reguliere beoordeling ingaan: “Laat Stv meekijken in de keuken. Geef ze openheid van zaken en wees transparant. Daarmee bereik je de beste resultaten als het gaat om ons gezamenlijk belang: klanten een optimale dienstverlening bieden. Wij hebben bijvoorbeeld ongevraagd de resultaten en bevindingen van ons eigen KTO gedeeld met de auditors van Stv. Op deze manier kregen zij meer inzicht in hoe onze klanten de dienstverlening ervaren.”

 

 

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars ingesteld

De minister van Financiën De Jager heeft een Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars ingesteld. De Governance Principes schrijven onder andere voor dat verzekeraars een cultuuromslag moeten maken zodat de klant centraal komt te staan. Stv-voorzitter Ieke van den Burg is adviseur van de Monitoring Commissie. Daarnaast biedt Stv praktische ondersteuning aan de commissie.

 

Governance Principes
Volgens de Governance Principes moeten verzekeraars beschikken over een goed werkend productgoedkeuringsproces. Verder gaan de Governance Principes over versterking van de governance, risicomanagement en beloningsbeleid binnen verzekeraars. De bepalingen hebben ook betrekking op het functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur binnen een verzekeraar.

 

Taken commissie
Hoofdtaak van de commissie is controleren hoe verzekeraars de principes toepassen, signaleren welke onduidelijkheden er zijn en voorstellen doen voor mogelijke aanpassingen in de Governance Principes.

 

Commissieleden
De Monitoring Commissie heeft de volgende samenstelling:

  • De heer Ferdinand Grapperhaus (voorzitter)
  • De heer Hein Albeda (lid)
  • Mevrouw Sybilla Dekker (lid)
  • De heer Jan Helderman (lid)
  • Mevrouw Ingrid Visscher (lid)
  • Mevrouw Ieke van den Burg (adviseur)

Voor een overzicht van de nevenfuncties van de commissieleden opent u het pdf-document op de site van het Ministerie van Financiën.